Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, br. 25, str. 3-13
Imidž turizma AP Vojvodine
Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija

e-adresabveruska74@gmail.com
Sažetak
Imidž turističke destinacije postaje sve više značajan faktor koji turisti uzimaju u obzir prilikom donošenja odluke o tome gde će putovati. Zbog toga je važno kakav imidž ima određena destinacija (ili želi imati) ukoliko teži da bude turistička meta. Imidž destinacije čine tri komponente: afektivna (osećajna) - šta ljudi osećaju prema destinaciji, perceptivna - kako turisti cene određene osobine destinacije i kognitivna - vrednovanje samog putovanja u destinaciju i boravak u istoj. Kako bi se sagledale sve komponente koje čine obeležje turističkog imidža Vojvodine, sprovedeno je marketing istraživanje na bazi ankete koja je prosleđena turistima i stanovnicima Vojvodine u periodu decembar 2009 - februar 2010. Istraživanje treba da posluži kao indikator subjektivne ocene stanovnika i turista o trenutnoj poziciji Vojvodine kao turističke destinacije u njihovoj svesti, da bi se na toj osnovi projektovao željeni imidž u budućnosti.
Reference
Aaker, D.A. (1991) Managing brand equity. New York, itd: Free Press
Anholt, S. (2003) Brand new justice: The upside of global branding. Oxford: Butterworth Heinemann
Anholt, S. (2007) Competitive identity: The new brand management for nations, cities and regions. New York: Palgrave Macmillan
Bakić, O. (2009) Marketing u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Bulović, V. (2009) Keriranje brenda Vojvodine kao turističke destinacije. Beograd: Univerzitet Singidunum, Neobjavljen magistarski rad
Cai, L. (2002) Cooperative branding for rural destinations. Annals of Tourism Research, 29(3): 720-742
Coshall, J.T. (2000) Measurement of tourists images. Journal of Travel Research, 39 (August): 85-89
FutureBrand (2009) Country Brand Index 2009. http://www.futurebrand.com/think/reports-studies/
Horwath Consulting Zagreb, Ekonomski fakultet Beograd (HCEF) (2005) Strategija turizma Republike Srbije - prvi fazni izveštaj. Beograd: Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbije
Horwath Consulting, Zagreb, Ekonomski fakultet, Beograd (2006) Strategija turizma Republike Srbije. Beograd: Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, drugi fazni izveštaj
Jenkins, O.H. (1999) Understanding and measuring tourist destination images. International Journal of Tourism Research, 1(1): 15-20
Konečnik, M. (2002) The image as a possible source of a competitive advantage of the destination: The case of Slovenia. Tourism Review, vol. 57 (1-2), str. 6-12
Korićanin, M. (2008) Imidž turističke destinacije. Marketing, vol. 39, br. 1-2, str. 27-37
Kotler, P., Gertner, D. (2002) Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective. Journal of Brand Management, vol. 9, br. 4-5, str. 249-261
Kotler, P.J., Haider, D.H., Rein, I. (1993) Marketing places: Attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. New York, itd: Free Press
Martinović, S. (2002) Branding Hrvatska: A mixed blessing that might succeed: The advantage of being unrecognizable. Brand Management, 9 (4-5), str. 315-322
Morgan, N., Pritchard, A., Pride, R. (2002) Destination branding: Creating the unique destination proposition. Oxford: Butterworth-Heinemann
O'leary, S. (2005) Ireland's Image as a Tourism Destination in France: Attribute Importance and Performance. Journal of Travel Research, 43(3): 247-256
Popesku, J., i dr. (2008) Menadžment turističke destinacije. Beograd: Univerzitet Singidunum, FTHM
Pritchard, A. (2001) Culture, identity and tourism representation: marketing Cymru or Wales?. Tourism Management, 22(2): 167-179
Senčić, J. (1998) Promocija u turizmu. Zagreb: Mikrorad
Statistički zavod Republike Srbije (2008) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka