Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 40, br. 4, str. 203-211
Prilagođavanja marketing menadžmenta u turističkim destinacijama u uslovima globalizacije i klasterizacije u turizmu
Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, Srbija

e-adresaobakic@eunet.rs
Ključne reči: destinacijski marketing menadžment; javno privatno partnerstvo (JPP); destinacijska menadžment organizacija (DMO); klasteri; regionalna saradnja u turizmu
Sažetak
Članak objašnjava nekoliko koncepata: JPP (Javno privatno partnerstvo), DMO (Destinacijska menadžment organizacija) i klastere, koji su od nedavno u fokusu turističke politike u međunarodnim razmerama. Razumevanje ovih koncepata mora biti od velikog interesa za turističku politiku Srbije, posebno u situaciji primene 'Strategije razvoja turizma Srbije' i njene implementacije u menadžmentu turističkih destinacija (tj. 'master planova' turističkih destinacija koje su Strategijom određene kao prioriteti).
Reference
Bakić, O. (2009) Marketing menadžment turističke destinacije. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons
Bakić, O. (2009) Destinacijski menadžment u modernom turizmu. Poslovna ekonomija, 3(1): 209-221
Bakić, O. (2010) Marketing u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Biederman, P.S. (2008) Travel and tourism: An industry primer. Upper Saddle River, NJ: Pearson
Buhalis, D. (2003) eTourism. London: Finencial Times
Clarke, A., Chen, W. (2007) International hospitality management: Concepts and cases. London: Elsevier and Butterworth/Heineman
Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilber, D., Wanhill, S. (2005) Tourism: Principles and practice. Prentice Hall
Đurašević, S. (2007) Odnos destinacije i klastera. u: Upravljanje turističkim destinacijama, Projekat edukacije zaposlenih u turizmu, Beograd: Univerzitet Singidunum
Edgell, D.L., del Mastro, A.M., Smith, G., Swanson, J.R. (2008) Tourism policy and planning yesterday, today and tomorrow. Oxford: Butterworth-Heinemann
Fyall, A., Garrod, B., Leasek, A., Wanhill, S. (2008) Managing visitor attractions: New directions. Elsevier and Bitterwort
Gunter, S., Zallinger, L. (2007) Podsticaj razvoju klastera u 2007. g. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije
Hall, M.C. (2008) Tourism Planning policies, processes, and relationships. Harlow, England: Pearson Education
Hayllar, B., Griffin, T., Edwards, D. (2008) City spaces: Tourism places urban tourism precincts. Oxford: Butterworth-Heinemann
Hingham, J., ur. (2007) Critical issues in ecotourism: Understanding a complex tourism phenomenon. London: Elsevier and Butterwort
Horwath Consulting Zagreb, Ekonomski fakultet Beograd (HCEF) (2005) Strategija turizma Republike Srbije - prvi fazni izveštaj. Beograd: Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbije
Hrabovski-Tomić, E. (2007) Destinacije zdravstvenog turizma - sa osvrtom na banje Vojvodine. Novi Sad: Prometej
Hsu, C., Killon, L., Brown, G., Gross, M.J., Huang, S. (2008) Tourism marketing: An Asia pacific perspective. Australia: John Wiley and Sons
Lew, A.A., Hall, C.M., Williams, A.M., ur. (2004) A companion to tourism. Oxford: Blackwell
Maksin-Mićić, M. (2007) Turizam i prostor. Beograd: Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Mason, P. (2008) Tourism: Impacts, planning and management. Oxford: Butterworth-Heinemann\Elsevier
Milojević, Lj. (2007) Saradnja i partnerstvo u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum, Projekat edukacije zaposlenih u turizmu - upravljanje turističkim destinacijama
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (2008) Poslovni (master) planovi prioritetnih turističkih destinacija (Golija, Vlasinsko jezero, Zlatibor/Zlatar, Sokobanja, Gornje podunavlje, Donje podunavlje, Stig/Beljanica/Kučajske planine, Feliks Romulijana, Sremski Karlovci/Fruška Gora). Beograd
Ninemeier, J.D., Perdue, J. (2005) Discovering hospitality and tourism. New Jersey, USA: Person/ Prentice Hall
O'Shannessy, V., Minett, D., Hyde, G. (2002) The road to tourism: Skills for the new professional. Frenchs Forest, AUS: Pearson Education Australia
Page, S.J. (2003) Tourism Management: Managing for change. London: Butterworth/Heinemann
Popesku, J. (2007) Osnove procesa upravljanja turističkim destinacijama. u: Projekat edukacije zaposlenih u turizmu - Upravljanje turističkim destinacijama, Beograd: Univerzitet Singidunum
slepljene reference I.rasclanjena Klančnik R.V. (2005) Da li je DMO jedno od rešenja i za Srbiju. Turistički pregled, broj 3 19. Kolb B., (2006), Tourism Marketing for Cities and Towns, Elsevier and Butterwort/Heinemann, London
Unković, S.M., Zečević, B. (2005) Ekonomika turizma. Beograd: Ekonomski fakultet
Weaver, D., Lawton, L. (2006) Tourism management. Milton: John Wiley & Sons
Zečević, B. (2007) Marketing turističkih destinacija uloga informacione tehnologije. Beograd: Jugo knjiga komerc
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka