Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2010, br. 3, str. 243-256
Ekološka poreska reforma-priča o Kolberovom viđenju 'umetnosti oporezivanja'
aInstitut za uporedno pravo, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: ekološki porezi; ekološka poreska reforma; transfer poreskog opterećenja
Sažetak
Zaštita životne sredine je jedna od najaktuelnijih tema poslednje decenije dvadesetog i prve decenije dvadeset i prvog veka, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Kako bi se smanjila degradacija životne sredine uvedene su različite mere. U ostvarenju ovog cilja, važnu ulogu imaju ekonomski instrumenti. Među njima, pokazalo se, najuspešnije su prenosne dozvole i porezi. Ravnoteža između ekonomskog razvoja i eksploatacije prirodnih resursa, neophodna je za zadovoljenje potreba sadašnjih i budućih generacija -ostvarenje cilja održivog razvoja predstavlja sponu između zaštite životne sredine i ekonomskog razvoja. Ovaj rad analizira argumente za i protiv ekološke poreske reforme. Mnoge evropske zemlje su uvele niz ekoloških poreskih mera. Iako je primarni cilj ovih mera postizanje ekološke koristi, postoje i drugi faktori koji su uticali na kreiranje poreza. Budući da su visoku stopu nezaposlenosti prepoznali kao glavni problem u Evropi, zvaničnici poreske politike u velikom broju evropskih zemalja upotrebili su ekološke poreze kako bi izvršili transfer poreskog opterećenja sa faktora rada ka faktoru životna sredina. Ovaj transfer je izvršen direktnim nametanjem ekoloških poreza na sektore odgovorne za ponašanje kojim se nanosi šteta životnoj sredini. Moglo bi se reći da je pozitivan efekat ove reforme na povećanje zaposlenosti diskutabilan. Njen učinak na poboljšanje zaposlenosti je skroman. Pored toga, ekološka poreska reforma nije kadra da eliminiše regresivni efekat ekoloških poreza i zapravo vodi ka socijalno nepravičnom ekološki neefikasnom poreskom sistemu.
Reference
*** (2006) The political economy of environmentally related taxes. Paris: OECD
*** (1998) Friends of the Earth: Citizens guide to environmental tax shifting. u: Cleaner Environment, Stronger Economy, Fairer Tax Code, Washington
Bosquet, B. (2000) Environmental tax reform: Does it work?: A survey of the empirical evidence. Ecological Economics, 34, 23-25 i OECD 2001
Commission of the European Communities (2007) Green Paper on market-based instruments for environment and related policy purposes. Brussels, COM, 140 final
Heineken, K.A. (2002) Environmental taxation in Europe: A birds eye view. European Taxation, 11/461
Ilić-Popov, G. (2007) Ekološko oporezivanje izazov ili potreba. Pravni život, 511(11): 977-987
Ilić-Popov, G. (2000) Ekološki porezi. Beograd: Savet projekata Konstituisanje Srbije kao pravne države
Kirchgässner, G. (1998) Ökologische Steuerreform: Utopie oder realistische Alternative?. u: Krause-Junk G. [ur.] Steuersysteme der Zukunft, Berlin, 280
OECD (2008) Consumption tax trends VAT/GST and excise rates: Trends and administration issues. Paris
OECD (2001) Environmentally related taxes in OECD countries. Paris
Schemmel, L. (1998) Oeko-Steuern, Kein geeigneter Weg aus der Beschaeftigungs- und Umweltmisere. Wiesbaden
Tipke, K. (2003) Die Steuerrechtsordnung. Koeln, II 632-633
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka