Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 42  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 43, br. 1, str. 411-428
Transferne cene
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: transferne cene; povezana lica; princip 'van dohvata ruke'.
Sažetak
Predmet analize ovog rada su transferne cene, koje se definišu kao cene postignute u transakcijama među povezanim licima. Kao efikasan mehanizam realokacije poreske osnovice u zemlje sa nižim poreskim opterećenjem transferne cene predstavljaju potencijalni problem sa stanovišta poreskih prihoda države. S obzirom da priključenje Srbije Evropskoj uniji zahteva harmonizaciju srpskog prava sa pravom Evropske unije, pored pozitivno-pravnog tretmana transfernih cena u Republici Srbiji, u radu je prikazan i tretman transfernih cena u Evropskoj uniji, a zbog svog značaja i uticaja na zakonodavana rešenja, kako u zemljama članicama, tako i u zemljama nečlanicama, u radu je načinjen i kratak osvrt na OECD-ove Smernice o transfernim cenama. Jedan od ključnih pojmova u vezi sa transfernim cenama je i princip 'van dohvata ruke' koji podrazumeva zamenu cene koja je ugovorena između povezanih lica, cenom koja bi bila ugovorena na otvorenom tržištu između nepovezanih lica, pod istim ili sličnim okolnostima.
Reference
*** (2001) Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations. Paris: OECD
*** (2001-2004) Zakon o porezu na dobit preduzeća. Službeni glasnik RS, br. 25/01, 80/02, 43/02, 43/03 i 84/04
*** (1990) Convention 90/436/EEC on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises. Official Journal, L 225 of 20 Aug
Arbutina, H. (2007) Osnove međunarodnog poreznog prava. Zagreb
Dornberg, R. (2002) Međunarodno oporezivanje. Beograd
Popov, Đ. (1979) Transnacionalne kompanije i međunarodni ekonomski odnosi. Beograd
Popović, D. (2008) Poresko pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
Popović, D.M. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: COLPI - Constitutional and Legislative Policy Institute
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka