Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2009, br. 21, str. 87-98
Izbegavanje plaćanja poreza na dodatu vrednost u Republici Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Prilikom razmatranja osnovnih karakteristika prihoda savremenih država potrebno je naglasiti da u najvećem broju zemalja poreski prihodi predstavljaju jedan od osnovnih vidova pribavljanja finansijskih sredstava. Pored fiskalnih ciljeva u savremenim finansijama porezi predstavljaju efikasan instrument za ostvarenje ekonomsko- političkih, socijalnih i drugih funkcija i zadataka. Bitna karakteristika savremenih fiskalnih reformi u svetu bila je prihvatanje i uvođenje poreza na dodatu vrednost. U najvećem broju razvijenih zemalja članica Evropske unije sprovedena je, u toku poslednje dve decenije XX veka, radikalna reforma poreskih sistema, između ostalog i u pravcu redizajniranja poreske strukture i osavremenjivanja poreske administracije. I pored svega izbegavanje plaćanja poreza prisutno je, u većoj ili manjoj meri, u svim poreskim sistemima. Poreski obveznici nastoje da umanje poresku osnovicu na koju im se obračunava poreska obaveza a sve u želji da im ostane što veći deo dohotka i da tako brže i lakše uvećaju svoj kapital. Da bi minimizirali svoje poreske obaveze poreski obveznici pronalaze određene nedorečenost ili nedovoljnu preciznost propisa.
Reference
*** (2007) Zakon o porezu na dodatu vrednost. 29. 06.http://www.mfin.sr.gov.yu (datum dostupnosti: 30/03/2009)
*** (2004-2006) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55/04, 66/05, 62/06
Antić, I. (2005) Porez na dodatu vrednost. Beograd: Privredni savetnik
Hrustić, H. (2004) Porez na dodatu vrednost. Novi Sad: Stylos
Jelčić, B. (1992) Porez na dodanu vrijednost. Zagreb: Savez računovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske
Kulić, M. (2006) Poresko pravo. Beograd: Megatrend univerzitet
Marjanović, D. (2007) Efekti implementacije poreza na dodatu vrednost u poreski sistem Republike Srbije. Subotica: Ekonomski fakultet, magistarski rad
Popović, D. (2008) Poresko pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
Radičić, M. (2008) Javne finansije. Beograd: Data Status
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.10.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka