Akcije

Ekonomika preduzeća
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 55, br. 5-6, str. 189-203
Podsticajni planovi u funkciji podizanja efikasnosti korporativnog upravljanja
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Sve velike kompanije razvijaju odgovarajuće podsticajne planove za menadžere u nastojanju da postignu što veći stepen podudarnosti između vlasničkih i menadžerskih ciljeva i da na taj način smanje agencijske troškove. Podsticajni planovi treba da motivišu menadžere na preduzimanje aktivnosti koje vode stvaranju vrednosti za akcionare. Jačanje pozicija institucionalnih investitora u strukturi vlasništva kompanija, između ostalog, ima za posledicu insistiranje na povezivanju menadžerskih kompenzacija sa ostvarenim rezultatima. Preispitivanje efikasnosti kompenzacionih planova sračunato je na minimiziranje negativnih efekata informacione asimetrije i mogućih zloupotreba menadžera u kreiranju ovih planova.U ovom radu ukazano je na povezanost između podsticajnih sistema i efikasnosti korporativnog upravljanja, kao i na mogućnosti koje stoje na raspolaganju u procesu implementiranja različitih kompenzacionih šema za menadžere.
Reference
Armstrong, M., Murlis, H. (2007) Reward management: A handbook of remuneration strategy and practice. London: Kogan Page
Armstrong, M. (2007) Performance management: Key strategies and practical guidelines. London: Kogan Page
Atkinson, A.A., Banker, R.D., Kaplan, R.S., Young, M.S. (1995) Management accounting. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Berger, L., Berger, D. (2000) The compensation handbook: A state of-the-art guide to compensation strategy and design. McGraw Hill
Brealey, R.A., Myers, S.C., Allen, F. (2006) Corporate finance. Boston: McGraw-Hill
Ehrbar, A. (1998) EVA: The real key to creating wealth. New York: John Wiley and Sons, Inc
Hilton, R.W. (1994) Managerial accounting. New York, itd: McGraw-Hill
Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2002) Management and cost accounting. Harlow (Essex): Pearson Education
Malinić, D.C. (2007) Politika dobiti korporativnog preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Milkovich, G.T., Newman, J.M. (2007) Compensation. New York, itd: McGraw-Hill
Neale, B., Mcelroy, T. (2004) Business finance: A value-based approach. London: Prentice Hall
Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.F. (2005) Corporate finance. New York, itd: McGraw-Hill
Sharpe, W.F., Alexander, G.J., Bailey, J.V. (1999) Investments. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall International
Simons, R. (2000) Performance measurement and control systems for implementing strategy. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Young, D.S., O'Byrne, S.F. (2001) EVA and value-based management: A practical guide to implementation. New York: McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka