Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 42, br. 1, str. 25-38
Ispitivanje parametara kvaliteta hibridnog semena suncokreta posle dorade na finom čistaču, trijerskim cilindrima i gravitacionom stolu
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresagoran.jokic@nsseme.com
Sažetak
Proces dorade hibridnog semena suncokreta je potrebno realizovati u veoma kratkom vremenskom periodu, kako bi se kompletno seme plasiralo do krajnjeg korisnika. Pored vremenskog ograničenja dorade, postavljeni su paralelno i zahtevi poboljšanja kvaliteta dorađenog semena. Radom su obuhvaćena ispitivanja više parametara kvaliteta (hektolitarska masa, masa 1000 semena, čistoća, energija klijanja i klijavost semena), za dva hibrida semena suncokreta (Duško,NS Gricko). Seme hibridnog suncokreta je dorađivano po partijama (max. 20.000 kg). Istraživanje se odnosilo na period u godini proizvodnje, za izabrane hibride. Parametri kvaliteta su posmatrani po hibridima za više mašina (fini čistač, tijerski cilindri, gravitacioni sto). Rezultati ispitivanja su pokazali da je seme boljeg kvaliteta posle prolaza preko finog čistača, trijerskih cilindara i gravitacionog stola, odnosno da su parametri kvaliteta semena bolji na izlazu iz mašina.
Reference
Babić, Š., Babić, M. (2000) Sušenje i skladištenje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Đilvesi, K., Miklič, V. (1996) Način i mogućnosti prijema semenske robe. u: Revija Agronomska saznanja Naučno stručni skup PTEP (VIII), Soko Banja, 36-40
Đilvesi, K., Prole, S., Simić, S., Lončarević, V., Pataki, I. (1998) Rekonstrukcija i prilagođavanje opreme i uređaja za doradu semena suncokreta. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, Zbornik radova sa X Simpozijuma '98, br. 3
Jokić, J., Prole, S., Butaš, D., Mrđa, J., Turan, J., Bugarin, R., Milovac, Ž. (2013) Ispitivanje parametara kvaliteta hibridnog semena suncokreta posle dorade na grubom čistaču. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 1, str. 41-52
Milošević, M., Ćirović, M. (1994) Seme. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Milošević, M.B., Ćirović, M., Mihaljev, I., Dokić, P. (1996) Opšte semenarstvo. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Mirić, M., Milošević, M. (1997) Dorada, ispitivanje i promet semena u Jugoslaviji. Selekcija i semenarstvo, 4(34): 7-15
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1601025J
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka