Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 39  
Back povratak na rezultate
2019, br. 48, str. 439-452
Da li je Strez ubijen u atentatu?
OŠ 'Jovan Jovanović Zmaj', Aleksinački Rudnik

e-adresapavlovic.n.milos@gmail.com
Ključne reči: Strez; Stefan Prvovenčani; Domentijan; Teodosije Hilandarac; smrt; čudo; istoričari; Sveti Simeon; anđeo; atentat
Sažetak
Rad se bavi upoređivanjem podataka koje nam o smrti oblasnog gospodara Streza pružaju izvori, sa zaključcima do kojih su na osnovu njih došli istoričari. Ta analiza pokazuje da između izvora i istoriografije postoji suprotnost u načinu na koji razumeju i objašnjavaju Strezovu smrt. U nauci preovladava mišljenje da je oblasni gospodar Strez ubijen u atentatu koji je izvela struja njegovih ljudi naklonjena izmirenju sa srpskim velikim županom Stefanom Nemanjićem. Međutim, takva tvrdnja stoji u otvorenoj opoziciji sa vestima koje nam donose izvori. Ovaj rad, iako bez pretenzija na davanje konačnih odgovora, ipak pokušava da na slučaju jednog istorijskog događaja pokaže primer ukrštanja dve različite koncepcije sagledavanja istorije.
Reference
*** (2007) Biblija ili Sveto Pismo Staroga i Novoga zavjeta. Beograd
Barišić, F., Ferjančić, B. (1981) Vesti Dimitrija Homatijana o 'vlasti Druguvita'. ZRVI, 20, 41-58
Bašić, M. (1924) Stare srpske biografije. Beograd
Blagojević, M. (1989) Srbija u doba Nemanjića, od kneževine do carstva - 1168-1371 (ilustrovana hronika). Beograd
Blagojević, M., Medaković, D. (2002) Istorija srpske državnosti I. Novi Sad
Bogdanović, D. (1988) Teodosije. u: Teodosije, Žitija, Beograd
Bojović, D. (1998) Savino izmirenje zavađene braće u srpskoj žitijnoj književnosti. u: Ćirković Sima [ur.] Sveti Sava u srpskoj istoriji i tradiciji, Beograd: SANU, 159-167
Bojović, D. (2003) Niš u književnom delu Stefana Prvovenčanog. u: Niš i Vizantija I, Niš, 117-124
Ćirković, S. (2000) Istorija srpskog naroda, prva knjiga. Beograd
Ćorović, V. (1999) Istorija Srba. Niš
Daničić, Đ. (1860) Život Svetoga Save, napisao Domentijan (pogrešna atribucija umesto Teodosija). Beograd
Daničić, Đ. (1865) Život Svetoga Simeuna i Svetoga Save, napisao Domentijan. Beograd
Domentijan (1988) Život Svetoga Save. u: Marinković Radmila [ur.] Domentijan, Život Svetoga Save i Život Svetoga Simeona, Beograd, 51-233
Ferjančić, B. (1989) Srbija i vizantijski svet u prvoj polovini XIII veka (1204-1261). Zbornik radova Vizantološkog instituta, (27-28), 103-148
Ferjančić, B., Maksimović, L. (1998) Sveti Sava i Srbija između Epira i Nikeje. u: Ćirković Sima [ur.] Sveti Sava u srpskoj istoriji i tradiciji, Beograd: SANU
Gavrjušina, L. (2014) Sveti Dimitrije Solunski i Sveti Sava Srpski. Niš i Vizantija, XII, 651-660
Jireček, K. (1988) Istorija Srba. Beograd
Juhas-Georgijevska, L., ur. (1988) Stefan Prvovenčani i njegovo delo. u: Juhas Georgijevska Ljiljana [ur.] Stefan Prvovenčani - Sabrani spisi, Beograd: Prosveta, 9-50
Kašanin, M. (2002) Srpska kiževnost u srednjem veku. Beograd
Komatina, I. (2014) Istorijska podloga čudâ Sv. Simeona u Žitiju Simeonovom od Stefana Prvovenčanog. Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 51, str. 111-134
Marinković, R. (1999) Hilandarsko žitije prepodobnog i blaženog oca našeg gospodina Simeona od Svetog Save - mogućnost rekonstrukcije. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, vol. 47, br. 1, str. 7-18
Marković, M. (1981) Filozofski osnovi nauke. Beograd
Milošević, S., Pavlović, M., Đekić, Đ. (2017) Strezova smrt u srpskom predanju. Philologia mediana, 9, 607-623
Mutafčiev, P. (1993) Vladetelite na Prosek. Stranici iz Istoriâta na b'lgarite v kraâ na XII i načaloto na XIII vek. u: Mutafčiev Pet'r, Mutafčieva Vera [ur.] Iztok i Zapad v evropejskoto Srednovekovie, Sofiâ
Ostrogorski, G. (1959) Istorija Vizantije. Beograd, reprint 1996
Pandžić, Ž. (2006) Priča o Strezu. Zbornik Matice srpske za slavistiku, br. 70, str. 45-56
Prvovenčani, S. (1988) Život svetog Simeona. u: Juhas-Georgijevska Ljiljana [ur.] Stefan Prvovenčani, Sabrani spisi, Beograd, 61-101
Purković, M.A. (1997) Istorija Srba, politička i kulturna istorija srednjeg veka (do pada Zete 1499). Beograd
Radić, R. (1986) Oblasni gospodari u Vizantiji krajem XII i u prvim decenijama XIII veka. ZRVI, 24-25, 150-289
Radić, R. (1998) Sveti Sava i smrt oblasnog gospodara Streza. u: Ćirković Sima [ur.] Sveti Sava u srpskoj istoriji i tradiciji, Beograd: SANU
Radojčić, N. (1909) O nekim gospodarima grada Proseka na Vardaru. Letopis Matice srpske, 259, 1-19, 260, 32-40
Stanojević, S. (1989) Istorija srpskog naroda. Beograd, fototipsko izdanje iz 1926
Stanojević, S. (2002) Stevan Prvovenčani. Beograd
Teodosije (1988) Žitije Svetoga Save. u: Bogdanović Dimitrije [ur.] Teodosije, Žitija, Beograd, 99-261
Teodosije (1988) Služba Svetome Savi. u: Jovanović-Stipčević Biljana [ur.] Službe, kanoni i Pohvala, Beograd, 79-117
Zlatarski, V. (1940) Istoriâ na b'lgarskata d'ržava prez srednite vekove: Vtoro b'lgarsko carstvo. B'lgariâ pri Asenevci (1187-1280). Sofija, Tom III
Živković, T., ur. (2009) Gesta Regum Anglorum. Nikšić - Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna kritika
DOI: 10.5937/bastina1948439P
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka