Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 39  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 10, br. 10, str. 231-242
Doprinos vojvode Božidara Vukovića razvoju srpskog štamparstva
Međunarodni centar za pravoslavne studije, Niš

e-adresas.p.matko@gmail.com
Ključne reči: Božidar Vuković; štamparstvo; cetinje; Venecija; srpska knjiga
Sažetak
Posebno mesto u bogatoj zaostavštini srpske kulturne baštine zauzima vojvoda Božidar Vuković. Svestrano obrazovan, i aktivni društveno-politički činilac, ostao je upamćen po doprinosu u razvoju srpskog štamparstva i širenju srpske kulture. Osnivanjem štamparije u Veneciji početkom XVI veka postaje nastavljač kulturne i prosvetne tradicije srpske pisane reči ali na nov način. Blagodareći njemu, Venecija postaje centar srpskog štamparstva jer se odavde nova veština u štamparstvu prenosi dalje. Najveća zasluga vojvode Božidara Vukovića je što je srpsku štampanu knjigu uveo u opšte tokove evropske kulture.
Reference
Aleksić, S. (2018) Umetnost reči štampanih knjiga Božidara Vukovića. Crkvene studije, vol. 15, br. 15, str. 41-52
Ćorović, V. (2003) Istorija Srba. Beograd: Dom i škola
Đurić, S., ur. (1973) Katalog knjiga na jezicima jugoslovenskih naroda 1519-1867. Beograd: Narodna biblioteka SR Srbije
Đurić, V.J. (1961) Ikone iz Jugoslavije. Beograd: Naučno delo
Fin, M. (2012) Venecija i srpska knjiga. Glas biblioteke, br. 19; (str. 80-100), Čačak: Gradska biblioteka 'Vladislav Petković Dis'
Furunović, D. (1996) Enciklopedija štamparstva III. Beograd
Ivić, P., Pešikan, M. (1994) Srpsko štamparstvo. u: Istorija srpske kulture, Zbornik radova, Gornji Milanovac: Dečje novine, 137-145
Kovijanić, R. (1986) Nekoliko podataka o rasturanju knjiga Božidara Vukovića. u: Štamparska i književna djelatnost Božidara Vukovića Podgoričanina, Zbornik radova, Titograd: CANU, 173-175
Lazić, M. (2013) Između patriotizma, pobožnosti i trgovine: motivi izdavačke delatnosti Božidara Vukovića. Arheografski prilozi, br. 35; (str. 49-101), Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Lazić, M. (2015) Zbirka starih štampanih knjiga Narodne biblioteke Srbije - obnova i razvoj nakon 1941. godine. Arheografski prilozi, br. 37, str. 157-216
Lazić, M. (2018) Božidar Vuković između stvarnosti i konstrukcije - od štampara do srpskog despota. Crkvene studije, vol. 15, br. 15, str. 17-39
Milović, J.M. (1986) Dodjeljivanje plemićke titule i grba Božidaru Vukoviću i njegovim potomcima od strane španskog kralja i rimsko-njemačkog cara Karla v (1500-1558). u: Štamparska i književna djelatnost Božidara Vukovića Podgoričanina, Zbornik radova, Titograd: CANU, 13-26
Milutinović, M., ur. (1984) Stara srpska rukopisna i štampana knjiga. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Obradovič', D. (1803) Etika ili fɪlosofɪâ naravoučɪtelna po snstemi g. professora Soavi. Venecɪâ: Grekoslavenskaâ tipografɪâ g. Pano Theodosɪâ
Pejanović, Đ. (1952) Štamparije u Bosni i Hercegovini 1529-1951. Sarajevo: Svjetlost
Petković, S. (1986) Božidar Vuković i ilustracije ruskih i ukrajinskih štampanih knjiga XVI i XVII veka. u: Štamparska i književna djelatnost Božidara Vukovića Podgoričanina, Zbornik radova, Titograd: CANU, 83-105
Skovran, A. (1977) Vojvoda Božidar Vuković -Dionisio della vechia, gastald Bratstva sv. Đorđa grčkog u Veneciji. Zograf, br. 7; (str. 78-85), Beograd: Institut za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Skovran, A. (2002) Tragovi uticaja Venecije na srpsku umetnost XVI i XVII veka. Glasnik zavičajnog muzeja, knj. 3; (str. 25-45), Pljevlja: Zavičajni muzej
Šekularac, B. (1986) Neke specifičnosti crkvenih tekstova izdanja Božidara Vukovića. u: Štamparska i književna djelatnost Božidara Vukovića Podgoričanina, Zbornik radova, Titograd: CANU, 131-149
Šumarević, S. (1936) Štampa u Srba do 1839. Beograd: Luča
Vujičić, R. (1986) O nekim ikonografskim osobenostima ilustracija Božidara Vukovića i njihovim odjecima u našem sakralnom slikarstvu. u: Štamparska i književna djelatnost Božidara Vukovića Podgoričanina, Zbornik radova, Titograd: CANU, 107-115
Vujošević, R. (1981) Vojvoda Božidar Vuković Podgoričanin štampar iz XVI vijeka. Titograd: Muzeji i galerije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1810231M
objavljen u SCIndeksu: 09.04.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka