Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 15, br. 4, str. 437-447
Preduzetnička ekonomija i održivi razvoj - izazov za Srbiju
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149038

Sažetak
U vremenima sučeljavanja sa jednom od najdubljih ekonomskih kriza i poremećaja ekonomskih tokova u svetu i u zemlji, postavlja se opravdano pitanje izbora modela razvoja koji bi doprineo izbegavanju budućih kriza. Na ekonomskom planu, u domaćoj javnosti sve više se govori o tzv. novom modelu rasta, ali i o integralnom održivom razvoju u sledećoj deceniji. Nedovoljno poznavanje suštine ovog pojma kao i mnoga neusklađena stanovišta oko prioriteta i načina realizacije privrednih i drugih ciljeva održivog razvoja, zahtevaju temeljnu raspravu i usaglašavanje sa načelima koja primenjuju pojedine zemlje. Jedna alternativa je preduzetnička ekonomija sa ključnom orijentacijom ka integralnoj održivosti. Taj koncept zahteva daleko više znanja i realizma u procenama šansi za sadašnje i buduće generacije.
Reference
Ayres, R. (1984) Nesigurna sutrašnjica. Zagreb: Globus
Bastijan, J. (2009) Ponovno zaostajanje - jugoistočna Evropa i glibana kriza. u: Vuković D., M.Arandarenko [ur.] Socijalna politika i kriza, Beograd: Fakultet političkih nauka
Đukić, M.I.L. (2009) Globalna i nacionalna ekonomska kriza - izazov za reforme i održivi rast ekonomije. u: Tomić P., G. Rikalović [ur.] Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza, tematski zbornik, Zbornik apstrakata, Novi Sad, str. 45, u celini objavljeno u elektronskoj formi
Đukić, P. (2008) Ekonomija i ekologija voda za novi milenijum - o pretpostavkama održivog korišćenja vodotokova Srbije. Ekonomski vidici, br. 1, maj, tematski zbornik, Tehnološka zaostalost privrede Srbije, Savetovanje na Zlatiboru 22.i 23 maja 2008
Đukić, P. (1997) Ekologija i ekonomija; Reciklaža i okolina. Ecologica, br. 15
Đukić, P. (1998) Ekološke determinante ekonomske teorije i politike. u: Drašković B. [ur.] Ekonomija prirodnog kapitala, Beograd: Institut ekonomskih nauka
Đukić, P., Pavlovski, M. (1999) Ekologija i društvo. Beograd: Ekocentar
Đukić, P., i dr. Nacionalna strategija održivog razvoja. www.http.odrzivi-razvoj.co.rs
Đurić, D. (1995) Ekološki kodeksi multinacionalnih kompanija. Direktor, Beograd, 27(4-5): 25
Galbrajt, D.K. (1997) Dobro društvo - humani redosled. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Gidens, A. (2009) Klimatske promene i politika, / The politics of climate changes. Cambridge: Polity Press
Goodstein, E.S. (2009) Ekonomka i okoliš. Zagreb: MATE
Grozdanić, R. (2005) Preduzetništvo. Čačak: Tehnički fakultet
Pavlović, I. (2010) Država protiv tržišta - kapitalizam posle krize. Ekonomist magazine, br. 506, 28. januar
Popović, Z. (2010) Interno preduzetništvo. Ekonomist magazin, br. 542
Stiglitz, J. (2009) Globalna kriza, socijalna zaštita i zaposlenost. u: Vuković D., Arandarenko M. [ur.] Socijalna politika i kriza, Beograd: Fakultet političkih nauka
Vord, B., Dibo, R. (1977) Zemlja, planeta naša jedina. Beograd: Glas
Wilson, C. (1986) Sustainable Development of the Biosphere. Cambridge University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2011.

Povezani članci