Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 23  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 42, br. 2, str. 110-116
Istorijat razvoja apotekarstva u Jagodini
aStomatološka služba, Dom zdravlja Jagodina, Jagodina
bUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Klinika za dečiju i preventivnu stomatologiju, Srbija
cOsnovna škola '17. oktobar', Jagodina

e-adresamarko.m.jeremic@gmail.com
Ključne reči: istorija; razvoj; fizikusi; apotekarstvo
Sažetak
Cilj istraživanja je analiza i isticanje početka razvoja modernog apotekarstva koje je uticalo na razvoj zdravstvene svesti u Jagodini. Materijal i metod: istraživanje je po tipu opisno, korišćene su metode dokumentacione analize, desk analiza sekundarnih podataka i sinteza istorijskih činjenica. Posmatrani istorijski period je od XII veka do savremenog doba. Rezultati: Vlasnik prve apoteke u Srbiji u 19. veku (1813) bio je Anton Delini. Apotekar Đorđe Krstić je 22. avgusta 1852. godine otvorio prvu apoteku u Jagodini. Zaključak: Otvaranje prvih apoteka predstavljao je važan korak u oblasti razvoja zdravstvene kulture u Pomoravskom okrugu. Na taj način je omogućen razvoj farmacije i savremene medicine. Pioniri apotekarstva su ostavili veliki trag na socijalno-ekonomski i kulturološki razvoj sredine u kojoj su živeli i radili.
Reference
*** (2017) Prva apoteka u Srbiji. Beograd, Vesti online [internet stranica], [postavljeno 16.10.2014, citirano 29.8.2016]. Dostupno na: http://www.vestionline.com/Riznica/Vesti/441606/Prva-apoteka-u-Srbiji
*** (1871) Arhiv Srbije - Ministarstvo Unutrašnjih Dela - S - SF- III -60/871, MUD - S- 1845/871
*** (1932) Apotekarski priručnik. Zagreb: Jugoslovenska štampa Jugofarmacija
*** (2011-2017) Koreni i razvoj apotekarstva u Srbiji. Beograd: Apoteka Beograd, [internet stranica], [citirano 28.06. 2016] Dostupno na: http://www.apotekabeograd.co.rs/sr/onama.php?c=1
Despotović, M. (2013) Prvi jagodinski apotekar. Opšta bolnica Jagodina, Informator, (5): 2 [postavljeno 12 aprila 2013, citirano 13 aprila 217] Dostupno na: https://issuu.com/brakusslavoljub/docs/info_-_br.5
Đorđević, V. (1879) Istorija srpskog vojnog saniteta / History of the Serbian medical corps. Beograd: Državna štamparija, knjiga prva: 1835-1875, Istorija srpskog vojnog saniteta za prvih 40 godina njegovog razvitka (vol. I: History of the Serbian Military Medical Corps during the first 40 years of its development)
Jovancević, N. (2011) Hodočasće Svetog Save u Svetu zemlju tokom prvog putovanja. Izdanje Eparhije Sumadijske Kaleni, 1(193): 9-12. [postavljeno 2011, citirano 10 marta 2017] Dostupno na: http://www.eparhijasumadijska.org.rs/download/Kalenic/kalenic1,11.pdf
Jovanović, D., Tanić, D., ur. (2009) Od Josifa Pančića do Spiridona Jeftimijadesa 1847-1860 - prilozi za istoriju zdravstva u jagodinskom okrugu. Jagodina: Istorijski arhiv Jagodina
Jovanović, D., Tanić, D., Dedić, D. (1995) Rad dr Karla Belonija, prvog fizikusa okruga jagodinskog 1839 - 1841. Jagodina: Istorijski Arhiv Jagodina
Katić, R. (1967) Srpska medicina od IX do XIX veka. Beograd: Srpska Akademija nauka i umetnosti
Maksimović, J. (1997) Zdravstvene prilike u Rumi XVIII-XX veka i znameniti lekari Rume. Zbornik zavičajnog muzeja Ruma
Marjanović, V. (1961) Kulturne i zdravstvene prilike u Srbiji tridesetih godina prošlog veka. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 6); 779
Mitić, B. (2006) Zdravstvene prilike u Srednjem Pomoravlju, Resavi i Levču, od 1804. do 1915. godine. Ćuprija: Skupština Opštine
Peruničić, B. (1975) Grad Svetozarevo 1806 – 1915. Beograd: SO
Radoš, Lj. (2016) Kratka istorija apotekarstva u Vojvodini. Informator, 251:58 -60. Dostupno na: www.bbsoft.rs/sr/na%C5%A1aizdanja/informator/najnoviji-broj-informatora/251-april-2016
Salimovic, S. (1999-2016) Kult Svetog Save i Srbi muslimani. Beograd, Postavljeno 27. 01. 2015, citirano 26.03. 2017] Dostupno na: http://www.spc.rs/sr/prof_salih_selimovitsh_kult_svetog_save_srbi_muslimani
Stanojlović, N. (1998) Rumljanin Đorđe Krstić (1825 - 1885), osnivač prve apoteke u Jagodini. Zbornik zavičajnog muzeja, Ruma, (2): 53 - 71
Stanojlović, N. (2014) Sanitetski potpukovnik dr Karlo Beloni (1812 - 1881), prilog biografiji. Braničevski glasnik, 81-84; (9)
Tanić, D. (2002) Vek i po apotekarstva u Jagodini. u: Cvetković M.; Jovanović B. [ur.] 150 godina apotekarstva u Jagodini, Zavičajni muzej u Jagodini, 5-10
Vetnić, S. (1992) Pioniri zdravstva u Jagodini GIP. Svetozarevo: Novi put
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog
DOI: 10.5937/tmg1702110J
objavljen u SCIndeksu: 20.10.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka