Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Fenomen straha u zbirci "Princ Vatre" Filipa Davida i "Sara i Serafina" Dževada Karahasana
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresabesirovicnejira@gmail.com
Ključne reči: strah; fenomen; fenomenologija; kabala; ratne strahote; Dževad Karahasan; Filip David
Sažetak
U književnim delima se javlja strah kao fenomen neretko jer su strahovi ono sa čim se čovek susreće od svog postanka. Ovaj rad nastoji da ispita poreklo, karakterizaciju, ishod ovog fenomena u delima "Princ vatre" i "Sara i Serafina", uoči sličnosti prirode straha koji se javlja u jednom i u drugom delu, kao da pruži osvrt na njihove reflekse i ishode. Ovaj fenomen je značajan i sa psihološkog i filozofskog aspekta, te se u ovom radu sagledava i sa tih stanovišta kako bi se dobio uvid na koji način se ovaj fenomen transponuje kroz književna ostvarenja. Rad prikazuje ova dela kao postmodernistička ostvarenja koja tematizuju i kontekstualizuju različita dešavanja, ali se posebno bavi nastankom i delovanjem straha.
Reference
Bobičić, N. (2013) Punoća postmodernog izražaja. preuzeto sa sajta: http://www.booksa.hr/kolumne/kritike/kritika-209-filip-david, 12. 6. 2019
Filip, D. (1988) Princ vatre. Beograd: Bigz
Frojd, S. (2016) Uvod u psihoanalizu - san. Beograd: Ind Media Publishing
Karahasan, Dž. (2016) Sara i Serafina. Novi Sad: Bulevar book
Karahasan, Dž. (2007) O jeziku i strahu. Sarajevo: Connectum
Kordić, B. (2005) Psihologija - metode i tehnike u psihologiji i teorijski modeli psihosocijalne ugroženosti ličnosti. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Preljević, V. (2010) Poetika Dževada Karahasana, modernistička tradicija i književne tendencije kasnog 20. stoljeća. u: Sjene gradova - Karahasonovo književno i filozofsko djelo, issue:2, str. 3-5
Starčević, V. (2001) Bez straha o strahu, panici, fobiji. Beograd: Zavet
Svensen, L.H. (2008) Filozofija straha. Beograd: Geopoetika
Šafarić, N. (2005) Otkrivena kabala. Zagreb: Liberata
Šop, Lj. (2010) Esejističko-filozofski diskurs u prozama Dževada Karahasana. u: Sjene gradova - Karahasonovo književno i filozofsko djelo, issue: 2 / 2010, str. 15-21
Unuk, J. (2007) Predeli straha. Sarajevske sveske, 27/28, preuzeto sa sajta http://sveske.ba/en/content/predeli-straha, 15.09.2019
Vasić, B. (2005) Strah i metatekst u zbirci Princ vatre Filipa Davida. Sunčanik, 12/13, preuzeto sa sajta: https://www.academia.edu/15936614/Strah_i_metatekst_Filipa_Davida <12. 12. 2020
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/univmis2019051B
primljen: 20.12.2020.
prihvaćen: 30.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.

Povezani članci