Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:47
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:35

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 87, br. 10, str. 525-542
Naknada štete u slučaju smrti ili povrede kućnog ljubimca
nema
Ključne reči: naknada štete; kućni ljubimci; afekciona vrednost; zaštita životinja
Sažetak
Cilj ovog rada je da se razmotre pravne mogućnosti vlasnika da od lica koje je prouzrokovalo smrt kućnog ljubimca ostvari pravo na naknadu štete u iznosu koji prelazi tržišnu cenu životinje. Činjenica je da mešanci, pa čak i rasni kućni ljubimci imaju malu ili nikakvu tržišnu vrednost. Da bi se uopšte govorilo o šteti, potrebno je da postoji umanjenje u nečijoj imovini. Međutim, ako se radi o životinji koja nema tržišnu vrednost, da li to znači da ubistvo takve životinje ne predstavlja štetu za vlasnika? Potvrdan odgovor na ovo pitanje odgovara klasičnoj koncepciji građanskog prava, iako je duboko nepravičan. U radu će najpre ukratko biti reči o pravnom položaju životinja u građanskom pravu. Zatim će se razmotriti slučajevi naknade materijalne štete vlasniku zbog smrti ili povrede kućnog ljubimca. Težište rada je na analizi osnova da se vlasniku prizna naknada štete u iznosu koji je veći od tržišne vrednosti kućnog ljubimca i to u vidu naknade afekcione vrednosti.
Reference
Antić, O. (2008) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni glasnik
Edney, A. (1997) Companion animals and human health: an overview. Journal of the Royal Society of Medicine, 90(12): 708-708
Huss, R.J. (2002) Valuing Man's and Woman's best Friend: the moral and legal Status of Companion Animal. Marquette Law Review, No. 1, 48-105
Jotanović (2014) Radenko, Pravni status životinja u građanskom pravu. Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 101-124
Kaluđerović, Ž. (2009) Bioetički pristup životinjama. Socijalna ekologija, Zagreb, br. 3-4, 311-322
Karanikić-Mirić, M. (2011) Odmeravanje naknade štete prema vrednosti koju je stvar imala za oštećenika. Crimen, vol. 2, br. 1, str. 67-87
Krepper, P. (2008) Affektionswert-Ersatz bei Haustieren. Allgemeine Juristische Praxis (AJP), n. 6, 704-718
Mijačić, M.D. (1993) Naknada afekcione vrednosti uništene stvari. Pravni život, vol. 42, br. 1-2, str. 275-284
Perović, S., ur. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Radišić, J.D. (2000) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Radišić, J.D. (1998) Razgraničenje imovinske i neimovinske štete. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 46, br. 1-3, str. 5-24
Radolović, A. (2006) Pravo osobnosti u novom Zakonu o obveznim odnosima. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 1, 129-170
Salma, J. (2007) Obligaciono pravo - opšti deo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Schicktanz, S. (2006) Ethical Considerations of the Human-Animal-Relationship Under Conditions of Asymmetry and Ambivalence. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19(1): 7-16
Toroman, M. (1983) Naknada (čl. 185-209). u: Blagojević B.T., Krulj V. [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd: Savremena administracija
Waisman, S.S., Newell, B. (2001) Recovery of non-economic damages for wrongful killing or injury of companion animals: A judicial and legislative trend. Animal L, 7, 45-74
Wise, S.M. (1998) Recovery of common law damages for emotional distress, loss of society, and loss of companionship for the wrongful death of a companion animal. Animal L, 4, 33-95
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1510525M
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.

Povezani članci

Crimen (2011)
Odmeravanje naknade štete prema vrednosti koju je stvar imala za oštećenika
Karanikić-Mirić Marija

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Nepostojeći ugovor
Dolović Katarina

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Ograničenja odgovornosti za štetu u srpskom pravu
Karanikić-Mirić Marija

prikaži sve [77]