Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2016, br. 51, str. 73-79
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 21/01/2017
doi: 10.5937/gads51-12191
Creative Commons License 4.0
Posturalni i nutritivni status dece koja se bave fudbalom i dece koja se ne bave sportom uzrasta 11 godina
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: radakovic1991@hotmail.com

Sažetak

Mnogi autori proučavali su uticaj sportskog treninga na posturalni status i uhranjenost dece, nalazeći da postoje pozitivni i negativni aspekti u zavisnosti od datog sporta. Cilj ovog rada je da utvrdi razlike u posturalnom i nutritivnom statusu dece koja se bave fudbalom i njihovih vršnjaka koji se ne bave sportom. Uzorak ispitanika činio je 141 učenik muškog pola, i to 79 ispitanika koji se bave fudbalom tri i više godina, i 62 ispitanika koji se ne bave sportom. Za utvrđivanje posturalnog statusa korišćena je modifikovana metoda Napoleona Volanskog, dok je uhranjenost ispitanika utvrđena pomoću BMI formule. Razlike u uhranjenosti i posturalnom statusu analizirane su pomoću x2 testa (p≤0,05). Statistički značajne razlike u posturalnom statusu između fudbalera i nesportista postojale su u posturalnom poremećaju krilaste lopatice (p=0,005), gde je utvrđeno da ovaj posturalni poremećaj ima veći procenat ispitanika koji se bave fudbalom. Statistički znčajne razlike su nađene i u nutritivnom statusu (p=0,005), potvrđujući bolji nutritivni status fudbalera. Veoma je bitno rano otkrivanje posturalnih poremećaja, prevencija i edukacja dece o pravilnom držanju tela i ishrani. Učestvovanje dece u organizovanim fizičkim aktivnostima može da proizvede pozitivne efekte, ali samo uz rad sa dobrim stručnjacima, i kombinacijom korektivnih vežbi i određenog sporta.

Ključne reči

Reference

Asghari, A., Imanzadeh, M. (2009) Relationship between kyphosis and depression anxiety in athlete and non athlete male students in selected universities of Tehran. World Applied Sciences Journal, 7 (10), 1311-1316
Całka-Lizis, T., Jankowicz-Szymańska, A., Adamczyk, K. (2008) Body posture in schoolchildren undergoing regular football training compared to their peers. Medycyna Sportowa, 4(6); 224-230
Ciorsac, A., Isvoran, A., Ostafe, V. (2010) The anthropometric and fitness characteristics of the football players competing in the Romanian juniors championship. Papers on Anthropology, 19, 59-68
Đorđić, V. (2012) Školsko fizičko vaspitanje. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Grabara, M., Hadzik, A. (2009) Postural variables in girls practicing volleyball. Biomedical Human Kinetics, 1(-1): 67-71
Grabara, M., Hadzik, A. (2009) The body posture in young athletes compared to their peers. Medycyna Sportowa, 25 (2), 115-124
Grabara, M. (2012) Analysis of Body Posture Between Young Football Players and their Untrained Peers. Human Movement, 13(2): 120-126
Jones, R.A., Okely, A.D., Caputi, P., Cliff, D.P. (2010) Perceived and actual competence among overweight and non-overweight children. Journal of Science and Medicine in Sport, 13(6): 589-596
Madić, D. (2006) Relacije motoričkog i posturalnog statusa dece predškolskog uzrasta u Vojvodini. u: Bala G. [ur.] Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladinezbornik radova, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 185-191
Maksimović, N., Milošević, Z. (2008) Stil života mladih Vojvodine. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Medved, R., i dr. (1987) Sportska medicina. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada / JUMENA
Obradović, B., Milošević, Z., Srdić, B. (2007) Status uhranjenosti dečaka starijeg školskog uzrasta. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 89-95., 6-7. decembar
Radisavljević, M. (2001) Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: Fakultet za sport i fizičku vaspitanje
Slawinska, T., Rożek, K., Ignasiak, A. (2006) Body asymmetry within trunk at children of early sports specialization. Medycyna Sportowa, 22 (161), 97-100
Šiljak, E. (2008) Trend istraživanja rekreacije na 10 - om ECSS kongresu. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, diplomski rad
Warren, M.P., Brooks-Gunn, J., Hamilton, L.H., Warren, L.F., Hamilton, W.G. (1986) Scoliosis and fractures in young ballet dancers. Relation to delayed menarche and secondary amenorrhea. New England journal of medicine, 314(21): 1348-53
Wodecki, P., Guigui, P., Hanotel, M.C., Cardinne, L., Deburge, A. (2002) Sagittal alignment of the spine: Comparison between soccer players and subjects without sports activities. Revue de chirurgie orthopedique et reparatrice de l'appareil moteur, 88 (4), 328-36
Wojtys, E.M., Ashton-Miller, J.A., Huston, L.J., Moga, P.J. (2000) The association between athletic training time and the sagittal curvature of the immature spine. American Journal of Sports Medicine, 28, 490-498
Zdravković, D., Banićević, M., Petrović, O. (2009) Novi standardi rasta i uhranjenosti dece i adolescenata - priručnik za pedijatre i saradnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Beograd: Udruženje pedijatara Srbije
Živković, D. (2000) Teorija i metodika korektivne gimnastike. Niš: Samostalno autorsko izdanje, http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/childrens_bmi/about_childrens_bmi.html