Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2010, br. 45, str. 313-318
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/07/2010
Povezanost nekih morfoloških karakteristika sa povećanjem telesne mase kod mladih fudbalera
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: molslavko@gmail.com, miroslav.smajic@gmail.com

Sažetak

U istraživanju u kojem su upoređivane morfološke karakteristike u razdoblju od deset godina kod dve generacije polaznika škole fudbala (Molnar i sar., 2009), utvrđeno je da su dečaci iz mlade generacije imali veće prosečne vrednosti svih morfoloških karakteristika, osim dužine stopala. Međutim, pokazalo se da se ove dve generacije značajno razlikuju samo u osam varijabli: telesna masa, telesna visina, dužina nogu, širina karlice, dijametar kolena, obim nadkolenice, obim podkolenice i kožni nabor trbuha. Dobijeni rezultati su ukazali na potrebu da se utvrdi u kojoj meri neke morfološke karakteristike pokazuju povezanost sa povećanjem telesne mase kod mlade generacije dečaka. Cilj ovog istraživanja je bio da se odrede relevatna znanja o značajnosti parcijalne povezanosti nekih morfoloških karakteristika sa povećanjem telesne mase dečaka mlade generacije. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 95 ispitanika uzrasta deset godina podeljenih na dva subuzorka. Prvi subuzorak je sačinjavalo 43 ispitanika koji su bili mereni 1997. godine dok je drugi subuzorak sačinjavalo 52 ispitanika koji su bili mereni 2007. godine. Uzorak varijabli obuhvatio je razlike u osam, već navedenih, antropometrijskih mera koje su se pokazale značajno različite kod ove dve generacije. Regresionom analizom je utvrđeno da povećanje obima nadkolenice, dijametra kolena i širine karlice pokazuju značajnu parcijalnu povezanost sa telesnom masom, dok ostale varijable nisu pokazale značajnu povezanost sa povećanjem telesne mase.

Ključne reči

Reference

Božić-Krstić, V., Pavlica, T., Rakić, R. (2004) Body height and weight of children in Novi Sad. Annals of Human Biology, 31(3): 356-363
Čeleš, N., Hadžikadunić, M., Hadžikadunić, A., Kozić, V. (2007) Razlike morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika petih razreda urbanih i ruralnih osnovnih škola Sanskog Mosta. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 377-388
Đurakić, M., Popović, A., Jevtić, B., Nikolić, Z. (1998) Komparacija morfoloških karakteristika studenata fakulteta fizičke kulture, generacija 1975. i 1976. godine. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 34, str. 185-188
Ivanović, B.M. (1996) Antropologija I antropomorfologija. Podgorica: Prirodno-matematički fakultet
Kalajdžić, J., Nićin, Đ.A., Todorović, J. (1996) Uporedna analiza nekih morfoloških karakteristika učenica od 11 do 12 godina. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 32, str. 53-58
Maksimović, N., Milošević, Z. (2008) Stil života mladih Vojvodine. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Molnar, S., Doder, D., Joksimović, A. (2009) Differences of morphological charackteristics of football plazers aged 10 years old. Sport Science, 2(2), 62-65
Molnar, S. (2003) Relacije specifičnih motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti dečaka u fudbalskoj školi. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Obradović, B., Milošević, Z., Maksimović, N. (2006) Status težine tela dečaka predškolskog uzrasta. u: Međunarodni interdisciplinarni simpozijum 'Ekologija, Sport fizička aktivnost i zdravlje mladih', (XIV), Novi Sad, str. 354-359
Radovanović, Đ. (1999) Uporedna analiza antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti dve generacije učenika osnovne škole. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 35, str. 113-118
Savić, M., Božić-Krstić, V., Pavlica, T., Rakić, R. (1997) Širina karlice, širina ramena i njihovi odnosi kod učenika od 7 do 18 godina u Vrbasu i Nikšiću. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 33, str. 67-78