Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 14, br. 2, str. 72-75
Tehnološko-tehnički sistemi pakovanja prehrambenih proizvoda
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresasaskad@agrif.bg.ac.rs
Sažetak
Proces pakovanja hrane ima podjednaku važnost kao i sam proces proizvodnje hrane. Kao finalni postupak u veoma kompleksnom procesu proizvodnje hrane u sistemu 'od njive do trpeze' tehnološko-tehnički sistem pakovanja mora da zadovolji višestruke kriterijume koji su, često, i u suprotnosti. Poznavanje ambalaže i procesa pakovanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda može znatno olakšati postupke projektovanja i optimizacije transporta i skladištenja na imanjima i, samim tim, dovede do određenih ušteda kako u energetskom tako i u ekonomskom pogledu. Sam krajnji cilj ambalaže i pakovanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je svakako dvojak i to, najpre, održavanje kvaliteta upakovanog proizvoda ali i komercijalni u smislu što boljeg reklamiranja upakovane robe. Tehnološko-tehnički sistemi pakovanja hrane se mogu posmatrati sa više aspekata i to sa aspekta nauke o materijalima za pakovanje, zatim sa aspekta nauke o hrani i o samom procesu njene proizvodnje, kroz informacione tehnologije i sa socio-ekonomskog aspekta. Cilj rada je da prikaže osnove tehnologije pakovanja kao i najznačajnije funkcije pakovanja i ambalažiranja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. U radu su dati i primeri mogućih analiza tehnološko-tehničkih sistema pakovanja čija primena za ishod ima optimalno tehnološko-tehničko rešenje sistema pakovanja prehrambenih proizvoda. Dati primeri se mogu posmatrati kao praktični saveti koji kombinuju elemente funkcije ambalaže i socio-ekonomske parametre kao i elemente funkcije ambalaže i ekologije. U daljem toku rada prikazani su osnovni elementi i uticajni faktori razvoja tehnološko-tehničkog sistema pakovanja prehrambenih proizvoda. Ovde se najpre misli na određivanje samih potreba proizvoda koji se pakuje, zatim na analizu materijala od koga je izrađena ambalaža i na tehničke sisteme pakovanja kao i na evaluaciju izrađenog prototipa i njegovo konačno pojavljivanje na tržištu.
Reference
*** (2000) A proposal for packaging in 21st century: realization of packaging contributing to a sustainable society. Tokyo: Japan Packaging Institute
Appendini, P., Hotchkiss, J.H. (2002) Review of Antimicrobal Food Packaging. Innov Food Sci Emerg, (3) 113-126
Brody, A.L., Strupinsky, E.R., Kline, L.R. (2001) Active packaging for food applications. Lanchester: Technomic Publishing
Gvozdenović, J., Lazić, V. (2008) Pakovanje i održivost prehrambenih proizvoda. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 1-2, str. 27-30
Lazić, V., Gvozdenović, J., Petrović, T. (2008) Mogućnosti savremenog pakovanja hrane. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 1-2, str. 49-52
Lockhart, H.E. (1997) A paradigm for packaging. Packaging Technology and Science, 10(5): 237
Mead, P.S., Slutsker, L., Dietz, V., Mccaig, L.F., Bresee, J.S., Shapiro, C., Griffin, P.M., Tauxe, R.V. (1999) Food-related illness and death in the United States. Emerg Infect Dis, 5(5): 607-25
Sun, L.D., Yam, K.T., Piergiovani, L. (2008) Food packaging science and technology. New York: CRC Press
Vermeiren, L., Devlieghere, F., van Best, M., de Kruijf, N., Debevere, J. (1999) Developments in the active packaging of foods. Trends Food Sci Tech, (10), 77-86
Yam, K.L., Takhistov, P.T., Miltz, J. (2005) Intelligent packaging: Concepts and applications. J Food Sci, 70, R. I-10
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka