Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 45, br. 2, str. 111-137
Taktički blef - lukavstvo u saslušanju okrivljenog
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: salušanje okrivljenog; taktički blef; lukavstvo; obmana
Sažetak
U ovom radu autor se bavi tzv. 'taktičkim blefom' kao jednim od kriminalističkih lukavstava vezanih za saslušanje osumnjičenog/okrivljenog. Osnovni problemi kojima se autor bavi su pojmovno određenje 'taktičkog blefa' i razgraničenje dozvoljenih lukavstva, pa tako i 'taktičkog blefa' od zabranjene obmane.
Reference
Aleksić, Ž.L., Škulić, M.Z. (2009) Kriminalistika. Beograd
Bejatović, S. (2010) Krivično procesno pravo. Beograd
Bertel, C. (1984) Grundriss des österreichischen Strafprozessrechts. Wien
Beulke, W. (2006) Strafprozessrecht. Heidelberg
Bócz, E., ur. (2004) Kriminalisztika. Budapest
Bócz, F. (2008) Kriminalisztika joghallgatóknak. Budapest
Clages, H., ur. (2004) Der rote Faden, Grundsaetze der Kriminalpraxis. Heidelberg
Danić, R. (2001) Ispit okrivljenog u krivičnom postupku. Niš: SVEN
Dimitrijević, D.V. (1981) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Eisenberg, U. (2002) Beweisrecht der StPO - Spezialkommentar. Munchen, itd: Beck
Grubač, M. (2009) Krivično procesno pravo. Beograd
Ibau (1980) Police Interrogation: A practical necessity. u: Modern Criminal Procedure, St Paul: West Publishing comp, 546
Jaeger, C. (2003) Beweisverwertung und Beweisverwerungsverbote. München
Krivokapić, V. (1997) Kriminalistika taktika III. Beograd: Policijska akademija
Kube, E., Storzer, H.U., Timm, K.J., ur. (1992) Kriminalistik. Stuttgart-Munich-Hannover-Berlin-Weimar: Boorberg Verlag, 1-2
Lang, H. (1995) Beweismittelrecht. Stuttgart
Maver, D. (2004) Kriminalistika - uvod, taktika, tehnika. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije
Pavišić, B., Modli, D., Veić, P. (2006) Kriminalistika. Zagreb
Peters, K. (1985) Strafprozess, Lehrbuch. Heidelberg
Radulović, D. (2002) Krivično procesno pravo. Podgorica
Roxin, C.V. (1989) Strafverfahrensrecht. München
Simić-Jekić, Z.M. (1983) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd: Privredna štampa
Simonović, B. (2004) Kriminalistika. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke
Stefan, S. (2009) Strafprozessrecht. Wien
Stevanović, Č. (1988) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd
Škulić, M. (2011) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Tomašević, G., Krapac, D., Gluščić, S. (2005) Kazneno procesno pravo. Zagreb
Tremmel,, Fenuvesi,, Herke (2005) Kriminalistika. Budapest-Pécs
Vasiljević, T., Grubač, M. (2010) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivicnog procesnog prava SFRJ. Beograd
Venier, B. (2010) Strafprozessrecht. Wien
Vodinelić, V. (1996) Kriminalistika. Beograd: Naučna knjiga
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd
Vuković, S. (2009) Komentar ZKP. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns1102111F
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka