Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
1994, vol. 42, br. 1-2, str. 98-104
Pojam relativnosti i značaj krivičnoprosecnih načela
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: načelo; krivični postupak; definicija relativnosti
Sažetak
Rad ima nekoliko celina: (1) Pojam krivičnoprocesnih načela; (2) Relativnost krivičnoprocesnih načela i (3) Značaj i rangiranje krivičnoprocesnih načela. Osnovni cilj rada je da ukaže na raznolikost definicija krivičnoprocesnih načela, kao i pravnih načela uopšte. Posebno je ukazano na davno analizirano svojstvo relativnosti procesnih načela, s tim što sam autor uvodi termine objektivne i subjektivne relativnosti. Dat je i kritički osvrt na pokušaj rangiranja procesnih načela po njihovom značaju.
Reference
Blagojević, B.T. (1936) Načela privatnoga procesnoga prava - sa predgovorom Dragoljuba Aranđelovića i pogovorom Živojina M. Perića. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Henkel, H. (1968) Strafverfahrensrecht. Stuttgart, 2. Auflage
Kern, E. (1965) Strafverfahrensrecht. Munchen, 7. Auflage, str. 40-65
Lowe, G., Rosenberg, W. (1929) Die Strafprozessordnung - Großkommentar. Berlin, 18. Auflage, str. 44-45
Marković, B.S. (1937) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Štamparija Drag. Gregorića
Peters, K. (1966) Strafprozess. Karlsruhe
Petrić, B. (1986) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Službeni list SFRJ
Simić-Jekić, Z.M. (1990) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Vasiljević, T. (1969) Transformacija principa krivičnog procesnog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 3-4, str. 297-306
Živanović, T. (1940) Osnovni problemi krivičnog i građanskog procesnog prava - postupka. Glas - Srpska kraljevska akademija / Glas SKA, I odeljak
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka