Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
1993, vol. 41, br. 3-4, str. 259-268
Značaj dela dr Božidara V. Markovića za razvoj nauke krivičnog procesnog prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: krivični postupak; dokaz; nove ideje
Sažetak
Rad ima nekoliko celina: (1)Nove ideje dr B. Markovića (sistem krivičnog procesnog prava, definicija krivičnog postupka, kritika teorije prinudnih zakonskih dokaza i zalaganje za slobodno sudijsko uverenje, pojam dokaza, definiciji sudske odluke i dr.); (2) Prihvaćenost ideja dr B. Markovića u delima pojedinih procesualista; (3) Kritičko razmatranje nekih stavova dr B. Markovića; (4) Opšte poruke dr B. Markovića nauci i sudskoj praksi i (5) Zaključak.
Reference
Dimitrijević, D.V., Stefanović-Zlatić, M., Lazin, Đ.R. (1986) Krivično procesno pravo. Beograd
Grubiša, M. (1980) Činjenično stanje u krivičnom postupku. Zagreb: Informator
Krapac, D. (1982) Neposredni i posredni dokazi u krivičnom postupku. Zagreb: Informator
Marković, B.S. (1937) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Štamparija Drag. Gregorića
Marković, B.V. (1908) O dokazima u krivičnom postupku. Beograd: G. Kon
Simić-Jekić, Z.M. (1990) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Simić-Jekić, Z.M. (1989) Dokazi i istina u krivičnom postupku. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, T. (1939) Ličnost i rad dr-a Božidara V. Markovića. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 5-6, str. 407-412
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka