Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
1996, vol. 44, br. 2-3, str. 140-153
O smislu razlikovanja formalne i materijalne pravnosnažnosti
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: pravnosnažnost; formalna; materijalna; relativna nepobojnost; konačna nepobojnost
Sažetak
Autor izlaže shvatanja većine domaćih autora, kao i najvažnijih autora Austrije, Nemačke i Švajcarske, o razlikovanju pravnosnažnosti na formalnu i materijalnu. Mišljenje većine o potrebi ovog razlikovanja upoređuje sa pojedinim stavovima koji govore u prilog potrebi zadržavanja jedinstvenog pojma pravnosnažnosti. Analizirajući praktične posledice prihvatanja jednog od ovih stanovišta, autor pokušava da pokaže relativnu nesvrsishodnost zadržavanja oba ova termina u rečniku Građanskog procesnog prava. U drugom delu rada izložen je stav o potrebi razlikovanja dve pravne situacije, jedne koja nastupa s relativnom nepobojnošću pravnosnažne presude i druge koja nastupa sa konačnom nepobojnošću presude.
Reference
Aranđelović, D. (1933) Građansko procesno pravo. Beograd, knj. II
Arens, P., Luecke (1992) Zivilprozessrecht. Munchen
Blagojević, B.T. (1936) Načela privatnoga procesnoga prava - sa predgovorom Dragoljuba Aranđelovića i pogovorom Živojina M. Perića. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Dika, M. (1991) O biti i granicama pravomoćnosti. Zagreb
Đorđević, A. (1891/1924) Teoriju građanskog sudskog postupka - s pogledom na Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama za Kraljevinu Srbiju. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Fasching (1966) Kommentar zu dem Zivilprozessgesetzen. III
Fasching, H. (1990) Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrechts. Wien
Gaul, N.F. (1978) Festschrift für Flume. str. 453
Gottwald,, i dr. (1992) Münchener Kommentar zur ZPO. Munchen
Habscheid, W.J. (1990) Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht. Basel
Juhart, J. (1961) Civilno procesno pravo FLR Jugoslavije. Ljubljana: Univerzitetna založba
Marković, B.S. (1977-1978) Pravnosnažnost. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Niš, str. 5-22 i str. 5-13
Oberhammer (1994) Richterliche Rechtsgestaltung und Richterliches Gehör. Juristische Schriftenreihe, Wien, vol. 72, str. 89
Poznić, B. (1991) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Rechberger, W., Simotta, D. (1994) Grundriss des österreichischen Zivilprozessrechts. Wien
Rosenberg, L. (1960) Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts
Rosenberg, L., Schwab, K. (1986) Zivilprozessrecht. Munchen, itd: Beck
Thomas, H., Putzo, H. (1990) Zivilprozessordnung: Mit Gerichtsverfassungsgesetz und den Einführungsgesetzen. Munchen
Triva, S. (1983) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb: Narodne novine
Ude, L. (1980) Civilni pravni postopek in samoupravni sodni postopek. Ljubljana
Walder,, Bohner (1983) Zivilprozessrecht. Zurich
Zeiss (1993) Zivilprozessrecht. Tubingen
Zimmerman, A. (1991) Zivilprozessordnung. Heidelberg
Zoeller (1991) Zivilprozessordnung. Koln
Zuglia, S. (1928) Građanski parnični postupak u Hrvatskoj i Sloveniji. Predavanja
Zuglia, S. (1957) Građanski parnični postupak FNRJ. Zagreb: Školska knjiga
Živanović, T. (1941) Osnovni problemi krivičnog i građanskog procesnog prava - postupka. Glas - Srpska kraljevska akademija / Glas SKA, II. Odeljak
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka