Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 11, br. 2, str. 79-84
Procena energetskog potencijala za termički tretman komunalnog čvrstog otpada sa teritorije grada Leskovca za 2020. godinu
aAcademy of Technical and Vocational Studies Niš, Department Niš
bUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

e-adresabratimir@gmail.com, jelena.malenovic@znrfak.ni.ac.rs, srdjan.jovkovic@akademijanis.edu.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200148)

Sažetak
Pored reciklaže materijala, komunalni čvrsti otpad (KČO) može se tretirati takozvanom, energetskom reciklažom ili termičkom obradom. Osnovni uslovi koji za to treba da budu ispunjeni su da se KČO opravdano ne može tretirati prioritetnom materijalnom reciklažom i treba da ima određeni prihvatljiv energetski potencijal za termičku obradu. U radu je prikazan morfološki sastav KČO, proizvedene količine na teritoriji grada Leskovca za 2020. godinu, sa akcentom na proračunu energetskog potencijala KČO, na osnovu čega treba doneti odluku da li će se primeniti materijalna ili energetska reciklaža (termička obrada).
Reference
*** (2010) Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Službeni glasnik Republike Srbije, 61/2010
*** (2010-2021) Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada. Službeni glasnik Republike Srbije, 56/2010, 93/2019, 39/2021
*** (2021) Godišnji izveštaj o upravljanju komunalnim otpadom za 2020. godinu privrednog društva RWW Leskovac DOO. Beograd: Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Available on: http://www.sepa.gov.rs
Akinshilo, A.T., Olofinkua, J.O., Olamide, O. (2018) Energy Potential from Municipal Solid Waste (MSW) for a Developing Metropolis. Journal of Thermal Engineering, Tome XVI
Cvetanović, B. (2018) Energetski potencijal otpada. Niš: Akademija tehničkovaspitačkih strukovnih studija, autorizovana predavanja, Available on: https://vtsnis.edu.rs/wpadmin/admin.php?page=fajlovi_predmeta
Lokahita, B., Aziz, M., Yoshikawa, K., Takahashi, F. (2017) Energy and Resource Recovery from Tetra Pak Waste using Hydrothermal Treatment. The Open Science Framework
Midor, K., Jąderko, K. (2017) Analysis of the Energy Potential of Municipal Solid Waste for the Thermal Treatment Technology Development in Poland. u: E3S Web of Conferences 22, 2017
Nešić, B. (2010) Generatori otpada i zagađivači južne i jugoistočne Srbije. Niš: Protecta
Nešić, B. (2010) Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu južne i jugoistočne Srbije. Niš: Protecta
Radovanović, M. (1994) Goriva. Beograd: Mašinski fakultet
Stanković, S. (2020) Procena energetskog potencijala čvrstog komunalnog otpada u urbanim područjima Republike Srbije. Niš: Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Završni master rad
Vujić, G. (2009) Utvrđivanje sastava otpada i procene količine u cilju definisanja strategije upravljanja sekundarnim sirovinama u sklopu održivog razvoja Republike Srbije. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Vujić, G. (2012) Upravljanje otpadom u zemljama u razvoju. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/SE2102079N
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.