Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 26, br. 1-4, str. 11-24
Ocena sklonosti pepela mešavine ugljeva na prljanje i zašljakivanje kotlovskih grejnih površina
Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča
Ključne reči: mešavine uglja; zaprljanje; zašljakivanje; temperature topljenja pepela
Sažetak
U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja fizičkih i kemijskih osobina mešavina ugljeva sa različitih kopova kolubarskog basena, sa različitim masenim udelima ugljeva u mešavinama. Urađena su laboratorijska ispitivanja tri uzorka uglja, sa dva polja kolubarskog basena, i to: „ Tamnava-Istočno Polje" - zapadni deo basena (MA, više toplotne moći), „Tamnava-Istočno Polje" - zapadni deo basena (MB, niže toplotne moći), i „Polje D"- istočni deo basena (MD). Takođe, izvršena je i ocena sklonosti pepela ka zašljakivanju primenom kriterijuma bazni broj - temperatura topivosti koji dobro opisuje domaće ugljeve. Takođe je pokazano da su kemijske i fizičke osobine mešavina aditivne veličine ugljeva koji čine mešavine dok sklonost ka zašljakivanju nije aditivna veličina.
Reference
Baxter, L.L. (1993) Experimental and theoretical comparations of the combustion and ash deposition behavior of blended coals and that of the blend components. u: Coal-Blending and Switching of Low-Sulphur Western Coals, New York itd: American Society of Mechanical Engineers / ASME, str. 255-264
Joseph, G.S. (1981) Combustion fossil power systems, properties of coal ash. u: Combustion Engineering, Windsor, Chapter 3, 3-33
Jovanović, L.Lj. (1975) Prljanje i čišćenje kotlovskih grejnih površina. Laboratorija za toplotnu fiziku i tehniku Instituta za nuklearne nauke Boris Kidrič Vinca
Martinović, P.M. (2001) Ocena sklonosti pepela mešavine ugljeva na prljanje i zašljakivanje kotlovskih grejnih površina. Beograd: Mašinski fakultet, Magistarski rad
Radovanović, M. (1994) Goriva. Beograd: Mašinski fakultet
Radovanović, M.P. (1994) Prilog proučavanju uticaja stvaranja naslaga pepela na efikasnost rada grejnih površina kotla u cilju izrade odgovarajućeg ekspertskog sistema. Banja Luka: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Richard, W.B. (1978) Ash deposits and corrosion Due to impurities in combustion gases. London: Published by Hemisphere Publishing Corporation
Tecilazić, M. (1962) Osnovi tehnologije silikata. Beograd: Skriptarnica Saveza studenata Tehnološkog fakulteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2016)
Određivanje tehničkih karakteristika pšenične i sojine slame
Igić S., i dr.

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2010)
Klasifikacija motornih ulja
Mijatović Milomir, i dr.

Čas proc tehn energ polj (2000)
Kinetika sagorevanja bala pšenične slame
Janić Todor, i dr.

prikaži sve [5]