Akcije

Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Tradicionalni i savremeni menadžment - nova menadžment paradigma
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Srbija
bMeteor a.d, Beograd
Sažetak
U ovom radu se razmatraju osnovne karakteristike, principi i ideje tradicionalnog i savremenog menadžmenta. Savremeni uslovi poslovanja zahtevaju nove pristupe i upravljačke koncepte i traže da se krene dalje od podprocesa menadžmenta, tradicionalnih upravljačkih metoda i tehnika i menadžerskog vođenja, i pređe na upravljanje promenama i inovacijama, na učenje i upravljanje znanjem i neophodnu ulogu lidera i timskog rada u ovim modernim upravljačkim disciplinama.
Reference
Ansoff, I.H. (1984) Strategic management. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Burke, W.W. (2002) Organization change. Sage Publication
Carnall, C.A. (1999) Managing change in organization. Pearson Education
Draker, P.F. (1991) Inovacije i preduzetništvo - praksa i principi. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Drucker, P.F. (1993) Post-capitalist society. New York: Harper Business
Garvey, B., Willianson, B. (2002) Beyond knowledge management. Pearson Education
Jovanović, P. (2004) Da li je došao kraj ere menadžmenta?. u: SIMORG, Zlatibor
Jovanović, P. (2003) Contemporary management practice in transition countries. European Business Journal, vol. 15
Jovanović, P. (1999) Strateški menadžment. Beograd: Grafoslog
Jovanović, P.M. (2002) Savremeni razvoj teorije i prakse menadžmenta u Jugoslaviji. u: SIMORG, Zlatibor
Jovanović, P.M. (2005) Menadžment - teorija i praksa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Malhatra, Y. (2000) Knowledge management for e-business performance: Advancing information strategy to interne time. Executive Journal, vol. 16(4), str. 5-16
Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995) The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Sengi, P.M. (2005) Peta disciplina - umeće i praksa organizacije koja uči. Novi Sad: Adizes MC
Yukl, G.A. (2002) Leadership in organizations. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka