Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23

Sadržaj

članak: 1 od 21  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 3, str. 107-117
Konkurentska prednost preduzeća na osnovu benčmarking analize poslovanja
JKP Tržnice, Novi Sad

e-adresaekonomistdoo@sbb.rs
Sažetak
Osnovni cilj ovog rada je spoznaja elemenata za procenu pouzdanosti konkurentske prednosti preduzeća primenom strategije benčmarkinga. Realizacijom osnovnog cilja rada, otkloniće se dileme i uvažiti preporuke koje će omogućiti spoznaju najvažnijih tržišnih, konkurentskih i drugih faktora koji će omogućiti efikasnost poslovanja. Rezultati istraživanja pružili su pouzdanu osnovu za teorijske analize konkurentske prednosti preduzeća, na kojima se prodaje voće i povrće, na osnovu benčmarking analize poslovanja i objektivizaciju uloge, značaja i efekata benčmarkinga kao konkurentske prednosti. Zaključak je da se primenom benčmarkinga može ostvariti konkurentska prednost u vidu ostvarivanja ekonomskih i komunikacijskih ciljeva.
Reference
Dess, G.G., Lumpkin, G.T., Eisner.A.B. (2007) Strategic Managment and Cases: Strategijski menadžment. Beograd: Data Status, (prevod Jelena Vujić)
Hindl, T. (2006) Menadžment pojmovnik - koncepti i ideje koje su oblikovale opšti menadžment. Novi Sad: Adizes
Jovanović, D., Milenković, N., Damnjanović, R. (2017) Ocenjivanje i predviđanje potreba potrošača. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 1, str. 70-79
Kotler, F., Vong, V., Sonders, D., Armstrong, G. (2007) Principi marketinga. Beograd: Mate
Kuzman, B., Stegić, M., Subić, J. (2016) Market oriented approach of revealed comparative advantage in international trade. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 1, str. 247-260
Kuzman, B., Prdić, N., Dobraš, Z. (2017) The importance of the wholesale markets for trade in agricultural products. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 3, str. 1177-1190
Lovreta, S. (2008) Strategija i politika razvoja trgovine Republike Srbije. Beograd: Ekonomski Fakultet-NICEF, str. 245
Maire, J., Bronet, V., Pillet, M. (2005) A typology of 'best practices” for a benchmarking process. Benchmarking: An International Journal, 12(1): 45-60
Mcdonald, M., Dunbar, I. (2004) Market segmentation. London: Polgrave Macmillan
Mihajlović, M. (2016) Odnos menadžmenta preduzeća i korporativnog upravljanja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 1, str. 4-10
Milisavljević, M. (2006) Strategijski marketing. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2004) Osnovi marketinga. Beograd: Ekonomski fakultet
Porter, M.E. (2007) Konkurentska prednost - ostvarivanje i očuvanje, vrhunskih poslovnih rezultata. Novi Sad: ASEE Books
Prdić, N. (2016) Konkurentska prednost veletržnice kao kanala distribucije. Agroekonomika, Novi Sad, Poljoprivredni fakultet univerziteta u Novom Sadu, (72): 51-63
Prdić, N., Dragović, N., Krstić, S. (2017) Ekonomska analiza uspešnosti poslovanja u uslovima globalnog tržišta. u: 7. Međunarodni naučni kongres, Palić, Zbornik, str. 150-160
Prdić, N., Kuzman, B., Barjaktarović, M. (2014) Practical research results of a successful company's appearance at the fair. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 4, str. 903-914
Sorak, M. (2010) Poboljšanje bitnih karakteristika proizvoda primjenom benčmarking metode. Beograd, 39, (2): 45-54
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Oditor1703107P
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka