Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[9]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 4 od 21  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 62, br. 3, str. 627-644
Istraživanje ponašanja potrošača meda u Vojvodini
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK, Srbija
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija

e-adresamajaciric79@yahoo.com, svetlana.ignjatijevic@gmail.com, dvcmmv@gmail.com
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Ključne reči: ponašanje potrošača; motivi; kupovne navike; stavovi; Fruškogorski lipov med
Sažetak
Područje Vojvodine se smatra veoma povoljnim za proizvodnju meda, pri čemu se u prvom redu ističe područje Fruške gore. Međutim, jedan od veoma važnih problema sa kojim se proizvođači meda susreću jeste u nerazumevanju ponašanja potrošača i samim tim u nemogućnosti kreiranja odgovarajuće marketing strategije i programa. Stoga je cilj ovog rada da se pomogne proizvođačima meda u Vojvodini, a posebno proizvođačima Fruškogorskog lipovog meda sa zaštićenim geografskim poreklom, u identifikaciji motiva, stavova i kupovnih navika potrošač meda u Vojvodini. U zaključku se vrši sumiranje dobijenih rezultata o tome koju vrstu meda potrošači u Vojvodini kupuju, zašto, gde, kada, koliko često i kakvi su im stavovi prema uvođenju novog Brenda meda. Osim toga, iznose se osnovna uputstva proizvođačima meda za unapređenje marketing strategije i marketing programa.
Reference
*** (2011) Elaborat o zaštiti oznake geografskog porekla za proizvod Fruškogorski lipov med. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Prirodno matematički fakultet
Arvanitoyannis, I., Krystallis, A. (2006) An empirical examination of the determinants of honey consumption in Romania. International Journal of Food Science and Technology, 41(10): 1164-1176
Batt, P.J., Liu, A. (2012) Consumer behaviour towards honey products in Western Australia. British Food Journal, 114(2): 285-297
Bekić, B., Jeločnik, M., Subić, J. (2013) Med i proizvodi od meda. u: Radovi sa XXVI savetovanja agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista, vol. 18, no. 3-4, pp. 177-184
Ćirić, M., Počuča, M., Raičević, V. (2014) Level of customer orientation and customer protection in hotels in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 1, str. 25-39
Ćirić, M., Ignjatović, S. (2014) Analiza komponenti stava u funkciji unapređenja zaštite potrošača u Srbiji. Marketing, vol. 45, br. 3, str. 187-200
Ćirić, M., Prodanović, R. (2013) Strategija pozicioniranja organskih prehrambenih proizvoda. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 6, br. 3, str. 33-48
Dugalić-Vrndić, N., Kečkeš, J., Mladenović, M. (2011) The authenticity of honey in relation to quality parameters. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 27, br. 4, str. 1771-1778
Ignjatijević, S., Matijašević, J., Milojević, I. (2014) Reveald comparative adventages and competitiveness of the processed food sector for the Danube countries. Custos E Agronegocio on line, vol. 10, no. 3, pp. 256-281
Ignjatijević, S., Milojević, I., Cvijanović, G., Jandrić, M. (2015) Balance of comparative advantages in processed food sector of the Danube countries. Sustainability, vol. 7, no. 6, pp. 6976-6993
Ignjatijević, S., Čavlin, M., Đorđević, D. (2014) Measurement of comparative advantages of processed food sector of Serbia in the increasing the export. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 3, str. 677-693
Krystallis, A., Petrovici, D., Arvanitoyannis, I. (2007) From Commodities to the Consumption of Quality Foods in Eastern European Context. Journal of East-West Business, 12(4): 5-37
Maričić, B.R. (2008) Ponašanje potrošača. Beograd: Savremena administracija
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2005) Osnovi marketinga. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Murphy, M., Cowan, C., Henchion, M., O’Reilly, S. (2000) Irish consumer preferences for honey: a conjoint approach. British Food Journal, 102(8): 585-598
Novaković-Rajčić, B. (2005) Ponašanje potrošača. Beograd: Evropski univerzitet
Peter, P.J., Olson, J.C. (2005) Consumer behavior and marketing strategy. Boston: McGraw Hill International
Pocol, C.B., Bolboacă, S.D. (2013) Perceptions and trends related to the consumption of honey: A case study of North-West Romania. International Journal of Consumer Studies, 37(6): 642-649
Ványi, G.Á., Csapó, Z., Kárpáti, L. (2011) Evaluation of Consumers' Honey Purchase Habits in Hungary. Journal of Food Products Marketing, 17(2-3): 227-240
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1503627C
objavljen u SCIndeksu: 29.10.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka