Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 21  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 58, br. 3, str. 21-30
Analiza procesa i faza razvoja efikasnih marketing komunikacija
aInstitut ekonomskih nauka, Beograd
bEkonomski institut, Beograd
cUniverzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd
Ključne reči: integrisane marketing komunikacije; efikasnost; procesi kanali komunikacije
Sažetak
Ovaj rad ima za cilj analizu procesa i faza razvoja modernih marketing komunikacija. Komunikacije predstavljaju 'glas' proizvoda ili usluge, odnosno brenda koji kompanija želi da promoviše. Međutim, pod uticajem sve veće fragmentisanosti svetskog tržišta i medija, pojačavanja globalne konkurentske borbe, tehnološkog napretka u sferi telekomunikacija, došlo se do značajnog zaokreta u profilisanju komunikacionog miksa, u smislu usvajanja koncepta integrisanih marketing komunikacija, koji bi trebalo da predstavlja osnovu komunikacione strategije sa ciljnim javnostima, koji bi značajno unapredio efikasnost marketing strategija.
Reference
Belch, G.E., Belch, M.A. (2004) Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective. New York: McGraw-Hill
Benkahla, S.M. (2006) A study of the history and use of integrated marketing communications within publications from 1991-2005. West Virginia University - Parley Isaac Reed School of Journalism
Boyd, H.W., Walker, O.C., Larreche, J. (1995) Marketing management - a strategic approach with a global orientation. Chicago: Irwin
Brkić, N. (2003) Upravljanje marketing komuniciranjem. Sarajevo: Ekonomski fakultet
de Pelsmacker, P., Geuens, M., van den Bergh, J. (2010) Marketing communications - a european perspective. Harlow: Pearson Education
Domazet, I. (2012) Marketing komunikacije finansijskih organizacija. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Domazet, I., Zubović, J. (2011) Unapređenje poslovanja primenom marketinga zasnovanog na bazama podataka sa posebnim naglaskom na finansijske institucije. u: Realni sektor, finansijske institucije i usluge u globalnoj krizi - mogućnosti oporavka, Sremska Kamenica: Edukons, 487-500
Ewing, M.T. (2009) Integrated marketing communications measurement and evaluation. Journal of Marketing Communications, 15(2-3): 103-117
Hanić, H. (2008) Upravljanje marketingom. Beograd: Beogradska bankarska akademija
Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status, dvanaesto izdanje
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2007) Osnovi marketinga. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog Fakulteta
Pickton, D., Broderick, A. (2001) Integrated marketing communications. Harlow-London, itd: Pearson Education
Preston, I.L. (1967) Theory of Behavior and the Concept of Rationality in Advertising. Journal of Communication, 17(3): 211-222
Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., Gremler, D.D. (2006) Services marketing: Integrating customer focus across the firm. McGraw Hill International Edition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka