Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 21  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 38, br. 2, str. 91-119
Istraživanje i marketing strategije u funkciji održive konkurentske prednosti
aUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
bVisoka poljoprivredna škola, Šabac

e-adresariznic.dejan@nadlanu.com, riznic.dejan@nadlanu.com
Sažetak
Preduzeća su suočena sa sve većom turbulentnošću tržišta i potrebom da prikupljaju informacije na osnovu kojih će moći pouzdanije da predvide ključne promene. preduzeće koje prihvata i uspostavlja marketing kao koncepciju poslovanja, kroz prvu fazu u kreiranju marketing strategije, primenjuje istraživanje. dobijene informacije, su osnova za pravac i intenzitet budućih promena. strategijska orijentacija, uz uvažavanje karakteristika tržišta, resursa preduzeća i funkcionalne koordinacije u njegovoj organizacionoj strukturi, određuje strategije poslovanja, koje omogućavaju preduzeću da se adekvatno ponaša i kontinuirano ostvaruje bolje poslovne rezultate. sprovedena anketa na uzorku od 104 preduzeća jugoistočne i južne Srbije u 2008 godini, koja daje određene informacije o stanju marketinških znanja u našim preduzećima, pomaže u formulisanju marketing strategija koje su u funkciji održive konkurentske prednosti.
Reference
Ghauri, P., Grønhaug, K. (2005) Research methods in business studies. Prentice Hall
Holley, G.J., Saunders, J.A., Piercy, N. (2008) Marketing strategy and competitive positioning. Prentice-Hall UK
Kotler, P., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Kotler, P.J., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. (2001) Principles of marketing. Harlow, England: Pearson
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2004) Osnovi marketinga. Beograd: Ekonomski fakultet
Riznić, D. (2003) Strategija marketinga proizvođača bezalkoholnih pića. Kragujevac: Napredak
Vojnović, B. (2008) Upravljanje kvalitetom usluga. Ekonomske teme, vol. 46, br. 3, str. 181-194
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka