Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 54, br. 2, str. 175-178
Olovo u otpadnim vodama metaloprerađivačke industrije zapadne Srbije
aVisoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija, Užice
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
cUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Ključne reči: teški metali; olovo; voda; sediment
Sažetak
Regioni u Republici Srbiji u kojima je razvijena metalska, metaloprerađivačka industrija su lokaliteti gde se detektuje prisustvo teških metala u zemljištu, vodi, a posebno u sedimentu koji se ponaša kao sedište i potencijalni izvor metala u akvatičnoj sredini. U frekvenciji vremena koncentracija metala se povećava iznad dozvoljenih granica, a preko lanca ishrane može imati negativan uticaj i na čoveka. Cilj rad se odredi koncentracija teškog metala olova u vodi i sedimentu u Zapadnoj Srbiji, Sevojnu, gde posluju dva velika proizvođača poluproizvoda od bakra i aluminijuma. Programski paket MAT LAB korišćen je za definisanje distribucije olova između čvrste i tečne faze u funkciji rastojanja od mesta izlivanja industrijskih otpadnih voda.
Reference
*** (1982) Pravilnik o opasnim materijama u vodama. Sl. glasnik SRS, br. 31
*** (1994) Pravilnik dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja. Službeni glasnik RS, 23
Basta, N.T., Tabatabai, M.A. (1992) Effect of cropping systems on adsorption of metals by soils. Soil Science, 153(4): 331-337
David, A., Leventhal, S.J. (1995) Bioavailability of metals. http://pubs.usgs.gov/of/1995/ofr-95-0831/CHAP2.pdf
Đukanović, J., Đukić, B., Lazić, D., Marsenić, M. (2000) Tehnologija vode. Zvornik: Tehnološki fakultet
Ferguson, E.J. (1990) The heavy elements: Chemistry, environmental impact and health effects. Oxford-New York, itd: Pergamon Press, 461-551
Goletić, Š. (2005) Teški metali u okolišu. Zenica: Univerzitet, str. 13-16
Miao, S., DeLaune, R.D., Jugsujinda, A. (2006) Influence of sediment redox conditions on release/solubility of metals and nutrients in a Louisiana Mississippi River deltaic plain freshwater lake. Science of the Total Environment, 371(1-3): 334-343
Olberg, R.C., Stammler, M. (1964) A new organo-lead(II) complex. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry, 26(4): 565-570
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Zaštita materijala (2010)
Uticaj stepena ugušćenja na rad rashladnog sistema
Đukić Branko, i dr.

Acta periodica technologica (2009)
Primena L-askorbinske kiseline pri određivanju različitih oblika arsena u vodi za piće
Stanić Aleksandar R., i dr.

Acta periodica technologica (2013)
Kvalitet i bezbednost nekih komercijalnih začina
Blagojević Slavica M., i dr.

prikaži sve [5]