Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2012, br. 135, str. 102-113
Nova hipertekstualnost u književnosti - čitanje, vrednovanje, obrazovanje
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za anglistiku
Projekat:
Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene (MPNTR - 47020)

Sažetak
Rad će se pozabaviti imanentnim i konstruisanim razlikama klasičnog štampanog teksta s jedne strane, i hiperteksta (kao unapređenja grafičke forme štampanog štiva interaktivnim elementima ekranskog preloma) s druge. Naime, u okruženju digitalnih tehnologija, pripovedni tekst stiče i interaktivnu dimenziju, postajući dinamična sprega štampanog štiva, fotografija i ilustracija, nadilazeći tako statičnost i jednoznačnost klasičnog pripovednog teksta. Postavlja se pitanje da li razaranje percepcije straničnog teksta menja vidove čitanja i vrednovanja, kao i na koji se način, u sferi obrazovanja, novi hipertekstualni književni tekst može predstaviti.
Reference
Baron, N.S. (2000) Alphabet to email: How written English evolved and where it's heading. London: Routledge
Bošković, A., ur. (2000) Digitalni partizani. Beograd: Centar za savremenu umetnost
Browner, S., Pulsford, S., Sears, R. (2000) Literature and the Internet: A guide for students, teachers, and scholars. London - New York
Crystal, D. (2006) Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press
Danet, B. (2001) Cyberpl@y: Communicating online. Oxford
Dobbs, D. (2012) Is page reading different from screen reading?. http://www.wired.com/wiredscience/2010/09/36037/. preuzeto 1.5.2010
Gordić-Petković, V. (2004) Virtuelna književnost. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Greenfield, S.A. (2004) Tomorrows people: How 21st century technology is changing the way we think and feel. Harmondsworth: Penguin
Hook, D. (2011) The social psychology of communication. Houndmills: Palgrave Macmillan
Jones, S. (1997) Virtual culture: Identity and communication in cybersociety. London - New Delhi
Jones, S. (1999) Doing internet research: Critical issues and methods for examining the net. London - New Delhi: Sage
Kopland, D. (1997) Generacija X - priče za kulturu u ubrzanju. Novi Sad: Solaris
Manovič, L. (2001) Metamediji - izbor tekstova. Beograd: Centar za savremenu umetnost
Milić, N. (2001) Predavanja o čitanju. Beograd: Narodna knjiga
Negropont, N. (1998) Biti digitalan. Beograd: Clio
OHagan, S. (2011) Analogue artists defying the digital age. Observer, Apr. 24
Pisarev, Đ. (2000) Zavera bliznakinja. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Ugričić, S. (1993) Maja i ja i Maja - roman o odrastanju. Novi Sad: Prometej
Vučković, Ž., Todorov, N. (2010) Kultura čitanja u vremenu interneta. Indjija: Narodna biblioteka 'Dr Djordje Natošević'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1235102G
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2012.