Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, br. 133, str. 176-183
Novi mediji i pismenost - poetika ekrana i nove forme čitanja
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za anglistiku
Ključne reči: mediji; knjiga; tehnologija; poetika; čitanje
Sažetak
Rad analizira uticaj novog tehnološkog i medijskog okruženja na knjigu, viđenu u najširem smislu: kao štampani tekst i ekranska struktura, kao deo književnog kanona i učilo. Kultura stranice i kultura ekrana traže različite sposobnosti i zahtevaju različite tehnike pristupa tekstu. Štampano štivo traži od čitaoca usredsređenje i nudi mu monovalentnu informaciju, dok elektronsko štivo zahteva raslojavanje čitaočeve pažnje i nudi polivalentnu informaciju, ali ne garantuje pouzdanost. Odnos stranične i ekranske kulture definiše neusaglašen odnos prema novim informatičkim tehnologijama: podela Suzan Grinfild, u knjizi Ljudi sutrašnjice, koja odnos prema digitalnoj sferi klasifikuje kao veboforiju, vebofiliju i vebofobiju i dalje je na snazi u eri razvoja društvenih mreža poput Fejsbuka i Tvitera. Dok strah od tehnologije izvire iz duboko ukorenjenog straha da bi privid mogao da zameni istinu, veboforija previđa da i sam internet menja svoju medijsku prirodu.
Reference
Baron, N.S. (2000) Alphabet to email: how written English evolved and where it's heading. London: Routledge
Bošković, A., ur. (2000) Digitalni partizani. Beograd: Centar za savremenu umetnost
Browner, S., Pulsford, S., Sears, R. (2000) Literature and the Internet: A guide for students, teachers, and scholars. London - New York
Crystal, D. (2006) Language and the Internet. London: Cambridge University Press
Danet, B. (2001) Cyberpl@y: Communicating online. Oxford
Gordić-Petković, V. (2004) Virtuelna književnost. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Greenfield, S.A. (2004) Tomorrows people: How 21st century technology is changing the way we think and feel. Harmondsworth
Hook, D. (2011) The social psychology of communication. Houndmills
Jones, S. (1997) Virtual culture: Identity and communication in cybersociety. London - New Delhi
Jones, S. (1999) Doing internet research: Critical issues and methods for examining the net. London - New Delhi
Manovič, L. (2001) Metamediji. Beograd: Centar za savremenu umetnost
Milić, N. (2000) Predavanja o čitanju. Beograd: Narodna knjiga - Alfa
Negropont, N. (2000) Biti digitalan. Beograd: Clio
OHagan, S. (2011) Analogue artists defying the digital age. Observer, Apr. 24
Vučković, Ž., Todorov, N. (2010) Kultura čitanja u vremenu interneta. Indjija: Narodna biblioteka Dr Đorđe Natošević
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1133176G
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.