Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, br. 139, str. 362-377
Odnosi s javnošću u kulturnim centrima za decu i mlade
Dečji kulturni centar, Beograd
Ključne reči: odnosi s javnošću; dečji kulturni centri; institucije kulture; strategija; neprofitne organizacije
Sažetak
Tema 'Odnosi s javnošću u kulturnim centrima za decu i mlade' nastao je kao potreba sistematizacije teorijskih i praktičnih saznanja u analizi, planiranju, definisanju i primeni strategija razvoja odnosa s javnošću u kulturnim centrima za decu i mlade. U radu je prikazano istraživanje fenomena potrebe izgrađivanja uspešnih internih i eksternih odnosa s javnošću u oblasti kulture, kao i formulisanje posebnih strategija komunikacije za svaku ciljnu grupu u institucijama kulture za decu i mlade. Za ove institucije značajan ciljni segment predstavljaju upravo deca, koja kao ciljna grupa imaju veoma specifična obeležja, pa samim tim neophodno je da se za njih razviju posebne strategije komunikacije, koje bi, pored zabavne i atraktivne, trebalo da imaju i pedagošku dimenziju. Obrazovni odnosi s javnošću i animaciona delatnost imaju za cilj stvaranje nove publike i interesovanja za aktivnosti institucije, ali i podsticanje razvoja kulturnih potreba i sticanje kulturnih navika.
Reference
Alibabić, Š.M. (2007) Profesionalizacija menadžmenta u obrazovanju. u: Šefika Alibabić, Pejatović Aleksandra [ur.] Andragogija na početku-trećeg milenijuma, Zbornik, Beograd: Filozofski fakultet, 13 - 23
Alibabić, Š.M. (2004) Menadžment u obrazovanju. Beograd: Filozofski fakultet
Berns, V. (2009) Menadžment i umetnost. Beograd
Black, S. (1993) The essentials of public relations. London: Kogan Page Limited
Blek, S. (2003) Odnosi s javnošću. Beograd: Clio
Borisovič, E.D. (1981) Psihologija dečje igre. Beograd
de Pelsmacker, P., Geuens, M., van den Bergh, J. (2007) Marketing communications. Harlow: Pearson Education
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2003) Kultura : menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Dragićević-Šešić, M.D. (1993) Horizonti čitanja - dometi kulturne animacije. Beograd: Pont
Džej, E., Džej, R. (2006) Uspešna prezentacija. Beograd
Đokić, R. (1992) Vidovi kulturne komunikacije. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti - Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Feinglass, A. (2005) The Public Relations Handbook for Nonprofits. Jossey-Bass
Filipović, V.S., Kostić, M., Prohaska, S. (2009) Odnosi s javnošću. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Filipović, V.S., Kostić, M.M. (2009) Marketing menadžment. Beograd: Fakultet organizacionih nauka - Institut za menadžment
Fill, C. (1999) Marketing communications: Contexts, contents and strategies European. Prentice Hall
Haton, A. (2003) Planiranje u marketingu. Beograd
Heath, R. (2005) Encyclopedia of Public Relations. Houston
Hill, L., O'sullivan, C., O'Sullivan, T. (2003) Creative Arts Marketing. Oxford
Kamenov, E.E. (1983) Intelektualno vaspitanje kroz igru. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Katlip, S., Senter, A., Brum, G. (2003) Odnosi s javnošću. Zagreb
Katlip, S.M., Senter, A.H., Brum, G.M. (2006) Uspešni odnosi s javnošću. Beograd: Službeni glasnik
Kostić-Stanković, M. (2003) Integracija komunikacijskih aktivnosti marketinga i odnosa s javnošću. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, doktorski rad
Kotler, P.J., Andreasen, A.R. (1996) Strategic marketing for nonprofit organizations. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Kovačević, S. (1999) Big Idea: Sve što je važno za dobru promociju. Beograd
Mandić, T. (2003) Komunikologija, psihologija, komunikacije. Beograd: Clio
Mašić, B.M. (2009) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Braća Karić - BK Institut
Moles, A. (1971) Tokovi difuzije kulture. Pariz
Nikodijević, D. (2007) Marketing u kulturi i medijima. Beograd: Megatrend univerzitet
Pavičić, J., Alfirević, N., Aleksić, L. (2006) Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti. Zagreb: Masmedia
Pavičić, J. (2003) Strategija marketinga neprofitnih organizacija. Zagreb: Masmedia
Reg, D. (2005) Odnosi s medijima. Beograd: Clio
Rogić, I., Mutnjaković.A. (1984) Centri kulture, domovi kulture i društveni domovi u SR Hrvatskoj. Zagreb
Rot, P. (1996) Sponzorisanje kulture. Beograd: Clio
Stojković, B. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Čigoja
Šola, T. (2002) Marketing u muzejima ili o vrlini i kako je obznaniti. Beograd: Clio
Tatalović, M. (1997) Domovi kulture Vojvodine kao organizacioni oblici amaterskog kulturno-umetničkog stvaralaštva. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, magistarski rad
Tomić, Z. (2007) Komunikacija i javnost. Beograd: Čigoja štampa
Tomić, Z. (2003) Komunikologija. Beograd: Filološki fakultet
Verčič, D., Zavrl, F., Rijavec, P., Ognjanov, G., Brbaklić, A. (2004) Odnosi s medijima. Beograd: Medija centar
Vigotski, L.S. (2005) Dečja mašta i stvaralaštvo - psihološki ogled. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vilkoks, D., Kameron, G.F.O., Ejdži, V. (2006) Odnosi sa javnošću - strategije i taktike. Beograd: Ekonomski fakultet
Westwood, J. (2006) How to Write a Marketing Plan. London
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/kultura1339362T
objavljen u SCIndeksu: 21.10.2013.

Povezani članci