Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
1996, vol. 48, br. 4-5, str. 137-158
Jezik ratne veštine i mišljenje
VJ
Sažetak
Um, kao moć principa (Kant), i razum kao moć mišljenja, moć pojmova (Kant, Hegel), osnovna su svojstva čoveka koja ga čine dominantnim bićem u prirodi, Razvijenost uma uslovljava razvijenost razuma (mišljenja), a razum (mišljenje), tj. sposobnost razmišljanja i samoispitivanja, najviše nas čini čovečnim. Mišljenje se manifestuje kroz jezik. Jezik je tvorevina mišljenja, i ima povratnu funkciju - poznavanjem i razvijanjem jezika razvijamo mišljenje. Naše mišljenje oduvek ide putevima određenog jezika, jer da bismo jezikom govorili (sporazumevali se) moramo na njemu i da mislimo. Jezik ratne veštine jeste odraz mišljenja u toj oblasti delatnosti, ali se mišljenje često razvija i van dijalektičkih logičnih normi, pa je umnogome i sam jezik takav.
Reference
*** (1983) Osnovi koncepcije opštenarodne odbrane i strategije oružane borbe - skripta. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ, str. 427
*** (1971) Značenja nekih pojmova i termina u našoj vojnoj teoriji. Beograd: Viša vojna akademija JNA, str. 18
*** (1981) Taktička i operativna upotreba snaga JRM - lekcija. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ, str. 74
*** (1967) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska, str. 404
*** (1973/1974) Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU, Dio XXI, str. 233
*** (1966) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: SANU - Institut za srpski jezik, str. 733-735
*** (1972) Mala enciklopedija Prosveta - opšta enciklopedija. Beograd, itd: Prosveta, str. 182
*** (1958) Operatika, tema br. 2, Operacija - materijal za izučavanje. Beograd: Viša vojna akademija JNA
*** (1974) Leksikon JLZ. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod 'Miroslav Krleža'
*** (1958) Vojna enciklopedija. Beograd: Vojno delo, tom 6, str. 485
*** (1986) Operacije oružanih snaga u ONOR-u. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ
*** (1978) Operacije u ONOR. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ
*** (1981) Priprema i izvođenje operacije oružanih snaga u ONOR-u - nacrt uputstva. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ, str. 27
*** (1980) Vojno delo, br. 4, str. 23
*** (1985) Boj na kopnu. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ, studija
*** (1973) Hermeneutika - teorija tumačenja i razumevanja. Beograd: Nolit
Adamović, D. (1973) Operacija u pozadini neprijatelja. Beograd: Viša vojna akademija JNA
Aleksić, R. (1982) Rečnik stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Aristotel (1970) Organon. Beograd: Kultura
Bart, R. (1971) Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit
Beti, E. (1988) Hermeneutika kao opšta metoda duhovnih nauka. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Bihovskij, B. Naučni pogledi na sociologiju. Beograd: Međunarodna knjižarnica, str. 39
Bosanac, M., Mandić, O., Petković, S. (1977) Rječnik sociologije i socijalne psihologije. Zagreb: Informator
Bugarski, R.D. (1986) Jezik u društvu. Beograd: Prosveta
Colić, M. (1982) Operacije i operativna iskustva iz NOR-a. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ
Damnjanović, M., ur. (1975) Fenomenologija. Beograd: Nolit, str. 339
Državni sekretarijat za narodnu odbranu (1964) Ratna služba JNA. Beograd, str. 258
Filipović, M. (1988) Rječnik stranih riječi. Zagreb: Zadružna štampa
Fišman, D.A. (1978) Sociologija jezika - interdisciplinarni društvenonaučni pristup jeziku u društvu. Sarajevo: Svjetlost
Franković, D., Pregrad, Z., Šimleša, P., ur. (1963) Enciklopedijski rječnik pedagogije. Zagreb: Matica hrvatska
Gadamer, H. (1978) Istina i metoda - osnovi filozofske hermeneutike. Sarajevo: Veselin Masleša
Gahagan, D. (1978) Interpersonalno i grupno ponašanje. Beograd: Nolit
Gažević, N., ur. (1974) Vojna enciklopedija. Beograd: Redakcija Vojne enciklopedije
Gažević, N., ur. (1970) Vojna enciklopedija. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Generalštab JNA (1988) Pravilo bataljon. Beograd, str. 11O
Generalštab JNA (1984) Pravilo brigada. Beograd, str. 141
Generalštab JNA (1979) Pravilo divizija kopnene vojske. Beograd, str. 108
Gilli, G.A. (1974) Kako se istražuje - vodič u društvenim istraživanjima. Zagreb: Školska knjiga
Gouldner, A.W. (1980) Za sociologiju. Zagreb: Naprijed, str. 114
Habermas, J. (1980) Teorija i praksa - socijalnofilozofske studije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Hegel, G.V. (1987) Nauka logike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Ivić, I.D. (1978) Čovek kao animal symbolicum - razvoj simboličkih sposobnosti. Beograd: Nolit
Jovanović, B. (1984) Uvod u teoriju vojnog rukovođenja. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Jovanović, R., Atanacković, L. (1980) Sistematski rečnik srpskohrvatskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Kant, I. (1976) Kritika čistoga uma. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Klaić, B. (1972) Veliki rječnik stranih riječi, izraza i kratica. Zagreb: Zora
Klaić, B. (1979) Rječnik stranih riječi. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
Kovačević, S. (1989) Operatika - grana ratne veštine. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ, (autorizovano predavanje)
Kroče, B. (1934) Estetika. Beograd: Kosmos, str. 73
Krstić, D. (1988) Psihološki rečnik. Beograd: Vuk Karadžić
Kukoleča, S.M. (1986) Organizaciono-poslovni leksikon izraza, pojmova i metoda. Beograd: Rad
Lalević, M.S. (1974) Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskoga jezika. Beograd: Sveznanje
Lukić, R.D. (1972) Osnovi sociologije. Beograd: Naučna knjiga
Lukić, R.D. (1959) Osnovi sociologije. Beograd: Savez Udruženja pravnika Jugoslavije
Lukić, R.D., Pečujlić, M., ur. (1982) Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija
Marić, S. (1991) Filozofski rečnik. Beograd: Dereta
Marković, M. (1981) Filozofski osnovi nauke. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Marković, M. (1971) Dijalektička teorija značenja. Beograd: Nolit
Marković, R.E. (1980) Francusko-srpskohrvatski rečnik. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Milošević, N. (1984) Metodi istraživanja. u: Osnovi metodologije ratne veštine, Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ, I deo
Moskovljević, M.S. (1990) Rečnik savremenog srpskohrvatskog književnog jezika s jezičkim savetnikom. Beograd: Apolon
Moso, S. (1962) Operatika. Beograd: Vojno delo
Ninković, J. (1984) Nastanak i razvoj ratne operacije. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Ninković, J. (1985) Teorijske osnove operatike. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Ninković, J. (1986) Strategija, operatika i taktika u Titovom konceptu ratne veštine NOR-a. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ, Autorizovana predavanja
Pavković, A. (1980) Svest i saznanje. Beograd: Nolit, str. 265
Petronijević, B. (1986) Načela metafizike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ, sveksa 1, deo 1
Petrović, P., ur. (1981) Vojni leksikon. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ, str. 508. i 509
Pijaže, Ž. (1977) Psihologija inteligencije. Beograd: Nolit
Popper, K.R. (1973) Logika naučnog otkrića. Beograd: Nolit
Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, Centar oružanih snaga za strategijske studije i istraživanja, Institut za strategijska istraživanja (1983) Strategija oružane borbe. Beograd
Savezni sekretarijat za narodnu odbranu (1986) Osnovi koncepcije ONO i DSZ i strategije oružane borbe. Beograd, str. 274, 287. i 288
Savezni sekretarijat za narodnu odbranu (1981) Uputstvo o partizanskim dejstvima. Beograd, str. 119
Simpkin, R.E. (1991) Nadmetanje u brzini manevra - o ratu u 21. veku. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Stanojčić, Ž.S., Popović, L.B. (1994) Gramatika srpskoga jezika - udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Svečin, A.A. (1956) Strategija. Beograd: Vojno delo
Šešić, B.V. (1988) Opšta metodologija. Beograd: Naučna knjiga
Šešić, B.V. (1974) Osnovi logike. Beograd: Naučna knjiga
Tanasković, R. (1955) Odbrambena operacija armije. Beograd: Viša vojna akademija JNA
Teodosić, R., ur. (1967) Pedagoški rečnik. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Tešić, M. (1991) Osnovi učenja o nauci. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ
Vigotski, L.S. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vučković, P. (1995) Ogledi iz semantike i pragmatike. Beograd: Savremena administracija, str. 29
Vujaklija, M. (1966) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
Zaječaranović, G.J. (1977) Osnovi metodologije nauke. Beograd: Naučna knjiga
Životić, R.I., Jovović, B. (1990) Jezik i stil ratne veštine. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (1995)
Vojna operacija kao hermeneutički problem
Ninić Radivoj

Vojno delo (1995)
Razmišljanje o taktici
Ninić Radivoj

Vojno delo (1997)
Epistemološko shvatanje objekta i predmeta taktike
Liptai Stevan

prikaži sve [860]