Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 22  
Back povratak na rezultate
Efekti albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji
Policijska akademija, Beograd, Srbija

e-adresaobrad.stevanovic@kpa.edu.rs
Ključne reči: Nasilje; ekstremizam; terorizam; Kosovo i Metohija; efekti albanskog terorizma
Sažetak
Prve ideje o secesiji Kosova i Metohije od Republike Srbije i o korišćenju nasilja u njihovom ostvarivanju pojavile su se neposredno posle Prvog balkanskog rata (1912). Ključni nosioci tog, etnoseparatistički motivisanog, nasilja na Kosovu i Metohiji tokom i posle oslobodilačkih ratova Srbije (1912-1918) i između dva svetska rata, bile su kačačke, a tokom i posle Drugog svetskog rata balističke grupe ekstremnih Albanaca. Nasilje zasnovano na njihovoj tradiciji, sa nesagledivo teškim posledicama po vitalne interese Republike Srbije, eskaliralo je u poslednjoj deceniji XX veka, nasiljem albanske ekstremističke grupe pod nazivom Oslobodilačka vojska Kosova (OVK) koje je bilo podržano i od značajnih subjekata međunarodne zajednice. Analizom specifičnih ciljeva, nosilaca (aktivnih subjekata), sredstava, objekata napada (pasivnih subjekata) i posledica, kao konstitutivnih elemenata tog nasilja, potvrđen je njegov teroristički karakter i teroristički profil OVK kao njegovog ključnog nosioca. Polazeći od toga, rad je rezultat istraživanja u kojem je autor, analizom posledica kao konstitutivnog elementa albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji, s kraja prošlog i početka ovog veka, identifikovao i naučno opisao nivoe ostvarenja ciljeva njegovih unutrašnjih nosilaca i spoljnih podržavalaca.
Reference
Čomski, N. (2000) Novi militaristički humanizam lekcije Kosova. Beograd: Filip Višnjić
Dimitrijević, V. (1982) Terorizam. Beograd: Radnička štampa
Harmon, Sh. (2002) Terorizam danas. Zagreb: Golden Marketing
Jakovljević, D. (1997) Terorizam s gledišta krivičnog prava. Beograd: Službeni list SRJ
Jenkins, B. (1974) A new kind of warfare. Santa Monica, CA, RAND Corporation Paper
Jenkins, B. (1975) High technology terrorism and surogate war. Santa Monica: RAND Corporation
Jovanović, Ž. (2006) Kosovsko ogledalo. Beograd: Beogradski forum za svet ravnopravnih
Krstić, B. (2000) Kosovo pred sudom istorije. Beograd
Raufer, H. (2005) Albanska mafija. Beograd: Forum za bezbednost i demokratku
Schmidt, A.P., Jongman, A.J. (1988) Political terrorism: A new guide to actors authors, concepts, data basic, theories and literature. Amsterdam: Norton Holland Publishing Co
Stevanović, O. (2012) Objekti napada i posledice albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji. u: Jovanović Branko, Šuvaković Uroš [ur.] Kosovo i Metohija 1912-2012, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet univerziteta u Prištini, str. 753-770
Stevanović, O. (2008) Posebnosti albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji. Beograd: Fakultet bezbednosti, doktorska disertacija
Stijović, Z. (2007) Kosmet moje svedočenje. Beograd
Tomaševski, K. (1983) Izazov terorizma. Beograd: Mladost
Vajt, D.R. (2004) Terorizam. Beograd: Alexandria Press
Wilkinson, P. (2002) Terorizam protiv demokracije. Zagreb: Golden Marketing
Zogaj, A. (2000) Svedočenje o putu slobode (dijal. sa Naim Maljoku). Priština: Zeri
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp45-7341
objavljen u SCIndeksu: 05.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka