Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 22  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 14, br. 2, str. 123-134
Teroristički akt kao krizna situacija - izazov za istražitelje
aUniverzitet u Sarajevu, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Federacija BiH
bDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke, Srbija
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Srbija

e-adresankorajlic@fknbih.edu, teofbob@yahoo.com, kzelimir@yahoo.com
Ključne reči: organization of investigation process; crisis situations; terrorism
Sažetak
Terorizam predstavlja veliku pretnju nacionalnoj i međunarodnoj bezbednosti danas više nego ikada u dosadašnjoj istoriji. Autori navode najznačajnije probleme vezane za istraživanje savremenog terorizma. Oni smatraju da je dobra organizacija kritična za efikasnu primenu plana istrage. Plan odražava elemente slučaja, ustanovljava tim potreban za rad na slučaju, te služi kao vodič za primenu resursa (ljudskih, tehničkih, informacionih). Kada istragu posmatramo kao proces, slučaj ne završava razrešenjem krize, jer menadžeri moraju imati na umu dugoročne aspekte svega što je učinjeno za vreme istrage, a adekvatna organizacija dozvoljava da sprovođenje istrage bude analizirano na objektivan način, uz smanjenje mogućnosti za greške. Važno je da menadžeri mere vrednost ideje po sadržaju, a ne poreklu, jer je dobar deo vrednosti neke ideje zasnovan na tome kakav učinak ima na misiju tima.
Reference
*** (2005) Program antiterrorist assistance in BiH (ATA) u BiH. u: The Police Executive's Role in Combating, Module 9, Proactive Concepts In Transnational Terrorism Combating Terrorism, Page 1 of 6
*** (2005) Program antiterrorist assistance in BiH. u: Elements of a Major Case Investigation - Develop the Investigative Plan and Handout: Sample Major Case Response Plan, Lesson 3-1
Babić, M., Filipović, Lj., Marković, I., Rajić, Z. (2005) Komentari krivičnih (kaznenih) zakona u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Savjet Evrope i Evropske komisije, knj. II
Dyson, W.E. (2001) Terrorism: An investigator's handbook. Cincinnati: Anderson Publishing Co
Jakovljević, D.S. (1997) Terorizam s gledišta krivičnog prava. Beograd: Službeni list SRJ
Kešetović, Ž. (2008) Krizni menadžment. Beograd: Fakultet bezbednosti
Korajlić, N. (2008) Kriminalistička metodika. Sarajevo: Fakultet kriminalističkih nauka
Korajlić, N. (2009) Kriminalistička metodika otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja eksplozija. Sarajevo: Centar za sigurnosne studije
Mitroff, I.I., Alpaslan, M.C. (2003) Preparing for evil. Harvard Business Review, vol. 81, br. 4
Modly, D., Šuperina, M., Korajlić, N. (2008) Rječnik kriminalistike. Zagreb: Strukovna udruga kriminalista
Rosenthal, U., Charles, M.T., Hart, P.T. (1989) The World of Crises and Crises Management. u: Rosenthal U., Charles M.T., Hart Paul T. [ur.] Coping with Crises: The Management of Disasters, Riots and Terrorism, Springfield, IL: Charles T. Thomas
Vajt, D.R. (2004) Terorizam. Beograd: Alexandria Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.02.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka