Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, br. 1, str. 96-114
Prerastanje albanskog secesionizma u antialbanski pokret
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija
Ključne reči: albanski secesionizam; antialbanski pokret; Srbija; islam; religijski ekstremizam; politikologija religije
Sažetak
Jedna od najvažnijih političkih činjenica sa kojom se suočava Srbija od svoga nastanka kao međunarodnopravni subjekt 1878. godine jeste pitanje regulisanja odnosa sa Albancima. Zbog svega toga veoma je važno razumeti suštinu problema. Razumevanje suštine problema ravno je dijagnozi u medicini. Kada se, medicinski rečeno, sumiraju dosadašnje dijagnoze odnosa Srbije sa Albancima dominantna jeste da se radi o sekularnom pokretu izrazito antireligioznom,čiji je cilj stvaranje sekularne Velike Albanije. Ako je to tako, onda bi se problem mogao rešiti ostvarivanjem te ideje koja u najambicioznijim zamislima ide nešto južnije od Aleksinca. To znači, da bi tako okrnjena Srbija, od pobedničkih Albanaca bila ostavljena na miru. Ali ako je problem islamski kako ga predstavlja ovaj tekst onda je taj pokret samo deo panislamsog, čiji je cilj pretvaranje čitavog sveta u zemlju islama- Dar- al islam. To onda znači da je Velika Albanija samo faza u osvajanju čitave Srbije a onda i Evrope.
Reference
*** (2008) The New York Times almanac
*** (1969) Kuran Časni. Zagreb: Stvarnost
*** (1984) Kuran. Sarajevo: Starješinstavo Islamske zajednice BIH, Hrvatske i Slovenije, 4-to izdanje, sa prevodom, Besima Korkuta
*** (2001) Guerre etniche: una fatalita Un esempio il Kosovo. Vićenca, Italija: Caritas
Bogdanović, D. (1986) Knjiga o Kosovu. Beograd, 90-92
Bougarel, X., Clayer, N., ur. (2001) Le Nouvel Islam balkanique, Les musulmans, acteurs du post-communisme 1990-2000. Pariz: Maisonneuve & Larose
Bowers, S.R. (1984) The Islamic factor in Albanian policy. Journal of the Institut of Muslim Minority Affairs, Jeda, br. 1
Copley, G.R. (2007) The Road to Peace in the Balkans is Paved with Bad Intentions. Politikologija religije, 2(2): 143-154
Copley, G.R. (2007) Meeting the Burden of Statehood: Is Kosovo Ready?. Politikologija religije, (1): 25-42
del Valle, A. (2000) Guerres contre l'Europe: Bosnie - Kosovo - Tchetchenie. Syrtes
Dukagjin-Zadeh, B. (1920) L'Albanie indépendante et l'empire khalifal ottoman. Paris: Perrin & Cie, str. II i XIII
Đurić, V. (2012) Sloboda veroispovesti i pravni subjektivitet crkava i verskih zajednica u evropskim zemljama. Strani pravni život, br. 1, str. 24-52
Gegaj, A. (1983) L'Albanie et l'invasion turque au XV sciecle. Pariz
Inaldžik, H. (1974) Osmansko carstvo - klasično doba 1300-1600. Beograd: Srpska književna zadruga
Jevtić, M. (2007) Political science and religion. Politikologija religije, vol. 1, I, br. 1
Jevtić, M. (2012) Islamsko shvatanje države i prava u delu Ive Andrića. Strani pravni život, br. 2, str. 252-269
Jevtić, M.S. (2001) Savremeni džihad kao rat. Beograd: Nikola Pašić
Jevtović, Z. (2007) Islamizacija i albanizacija stare Srbije. Politikologija religije, 2, god. 1
Krasniqi, R. (1983) Georges Kastrioti - Scandarbeg. Pariz-Firenca
Novaković, D. (2007) Islamska zajednica u funkciji ostvarivanja albanskih nacionalnih interesa - uspostavljanje albanske dominacije nad Islamskom zajednicom u Socijalističkoj Jugoslaviji. Politikologija religije, Godina I, br. 1
Petrović, M. (2012) Arapska povelja o ljudskim pravima - kritički osvrt. Strani pravni život, br. 2, str. 20-32
Pipa, A., Repishti, S., ur. (1984) Studies o Kosova. u: Boulder east European monographs, New York: Columbia university press
Pollo, S., Arben, P. (1974) Historie de l'Albanie des origines a nos jours. Roanne
Potežica, O. (2007) Vahabiti prodošlice na Balkanu. Politikologija religije, Volume I, broj 1
Skendi, S. (1967) The Albanian national awakening 1878-1912. Princeton, NJ: Princeton University Press, str. 21
Viron, K. (1969) L'ideologie reactionaire du clerge dans l'annes 30 du XX scviecle. Studia Albanica, Tirana, br. 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka