Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 51, br. 3, str. 263-277
Vrednovanje dečje mašte u evropskom kulturno-istorijskom kontekstu
aInstitut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija
bInstitut društvenih nauka, Beograd, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149001 i br. 149017: Obrazovanje za društvo znanja i Demokratski modeli unapređivanja društvene kohezije, ljudskih prava i privrednog razvitka u političkim i institucionalnim procesima evropskih integ

Ključne reči: dečja mašta; GDP per capita; postmaterijalističke vrednosti; komunistički režim; dominantna religija; Evropa
Sažetak
Podsticanje dečje mašte je poželjan uslov za razvoj kreativnosti u mladosti i odraslom dobu, a kreativnost se vidi kao jedno od rešenja problema sa kojima je savremeni svet suočen. Cilj rada predstavlja ispitivanje povezanosti makrodruštvenih faktora i vrednovanja maštovitosti kao osobine koju kod dece treba razvijati. Za analizu su korišćeni podaci o stanju u evropskim zemljama koje su obuhvaćene Svetskom studijom vrednosti (1999-2004. godine). Rezultati ukazuju da bogatije i razvijenije zemlje i građani koji su više postmaterijalistički orijentisani više vrednuju maštovitost. Međutim, kada se u analizu uključi kulturno-istorijsko nasleđe države, vrednovanje mašte se menja, potvrđujući značaj života u komunističkom režimu, odnosno uticaj socijalizacijskih obrazaca koje definiše dominantna religija (pravoslavno hrišćanstvo, rimokatoličko hrišćanstvo, protestantizam i islam). U zaključnom delu razmatrane su implikacije rezultata ispitivanja za podršku kreativnosti mladih i razvoj savremenog društva koje traži oslanjanje na individualne sposobnosti i odgovornosti kako bi napredovalo.
Reference
*** (2004) Pravilnik o dopuni pravilnika o nastavnom planu i programu predmeta verska nastava za srednje škole. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 23
Arts, W., Jacques, H., Loek, H., ur. (2003) The Cultural Diversity of European Unity: Findings, Explanations and Reflections from the European Values Study. Leiden - Boston: Brill
Barrett, D., Kurian, G., Todd, J. (2001) World Christian encyclopedia: A comparative survey of churches and religions in the modern world. Oxford: Oxford University Press, Vol. I
Đurišić-Bojanović, M., Maksić, S.B. (2007) Pluralizam i multikulturalnost u obrazovanju mladih u društvu znanja. u: Gašić-Pavišić Slobodanka, Slavica Maksić [ur.] Na putu ka društvu znanja, Obrazovanje i vaspitanje u Srbiji u periodu tranzicije, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 27- 38
Inglehart, R. (2000) Globalization and postmodern values. Washington Quarterly, 23 (1), 215-228
Joksimović, S., Maksić, S.B., Pavlović, Z. (2007) Stavovi građana Srbije o ciljevima porodičnog vaspitanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 39, br. 2, str. 225-242
Krim, K., Bulard, R.A., Šin, L.D., ur. (1990) Enciklopedija živih religija. Beograd: Nolit
Maksić, S.B. (2006) Podsticanje kreativnosti u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Maksić, S.B., Pavlović, Z. (2008) Srpsko javno mnjenje o dečijoj maštovitosti i njegovi korelati. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 40, br. 1, str. 7-21
Pantić, D. (2005) Da li su vrednosti građana bivših komunističkih zemalja slične?. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 118-119, str. 49-69
Pavlović, Z. (2007) Porodične vrednosti u tranziciji - Srbija u komparativnoj perspektivi. u: Polovina N., Bogunović B. [ur.] Saradnja škole i porodice, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 40-54
Pavlović, Z. (2006) Vrednosti u Srbiji u drugom dobu modernizma. Sociološki pregled, vol. 40, br. 2, str. 247-262
Ronald, I., Welzel, C. (2004) What insights can multy-country surveys provide about people and societies. Pretraživano 16. 03. 2006.god. http://www.worldvaluessurvey.org
UN Development Programme (2003) Human development report: Millennium development goals - 2003 - Bosnia and Herzegovina. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Vigotski, L.S. (2005) Dečja mašta i stvaralaštvo - psihološki ogled. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vigotskij, L.S. (1996) Problemi razvoja psihe. u: Matjuškin A. [ur.] Sabrana dela, tom III: Istorija razvoja viših psihičkih funkcija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC0903263M
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka