Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 31, br. 4, str. 757-788
Džihad u savremenim međunarodnim odnosima
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresadmiroljub_jevtic@yahoo.com
Ključne reči: džihad; mir; svet; globalizacija
Sažetak
Džihad sistem svih akcija i postupaka koje muslimani čine da bi ostvarili trijumf svoje vere, postao je posebno interesantan zbog njegove ratničke varijante. Ona u evropskom vidnom polju poprima karakteristike svetog rata. Kako je pod uticajem ideja o globalizaciji valjalo uključiti i muslimane u taj projekt ideja džihada je postala smetnja. Zato je evroamerička praksa u medijima bila da se ova ideja zanemaruje i prenebregava. S pogrešnim uverenjem da će zanemarivanjem i sam problem nestati. U Jugoslaviji je bila slična situacija. Muslimanski mediji su tu ideju skrivali, a najveći deo nemuslimana koji su problem tretirali takođe. Rezultat jeste da je ovaj fenomen ostao potpuno neistražen ili pogrešno predstavljen što u krajnjoj instanci daje loš rezultat za samu globalizaciju.
Reference
*** (2001) Politika, 15. 12., str. 1
*** (2002) Severna alijansa se povukla iz Kabula. Danas, Beograd, 12-13. I, str. 9
*** (1989) Reagovanje. Kulturni radnik, 5
*** (1986) U ime Alaha - Islam, sveti rat. Duga, 3. maj, str. 38-4
*** (1988) Islam - džihad ili samo rat. NIN, 10. 1., str. 20-22
*** (1991) Navješćenje hilafeta. Preporod, 1. 3., str. 1
*** (1997) Dani - nezavisni BiH magazin, 24. 11., str. 9
*** (1991) Daleko je džamahirija - intervju Darka Tanaskovića. NIN, 25. 10., str. 18
*** (2001) Glas javnosti, 11. 2., str. 11
*** (2000) Preporod, 1. 8., str. 24
*** (1992) Džihad Miroljuba Jevtića. Vreme, 21. XII str. 38-39
*** (1994) Ljiljan, 16. 11., str. 11
*** (1997) Sarajevski svijet, 19. 11., str. 59
*** (1984) Kuran. Sarajevo: Starješinstva islamske zajednice BiH, Hrvatske i Slovenije, prevod Besim Korkut
*** (2000) Princ Selman u Sarajevu i Tuzli - posjeta dokazanog prijatelja Bosne i Hercegovine. Preporod - islamske informativne novine, Sarajevo, 1. 10, str. 1
*** (2001) Rijad kvari plan SAD. Politika, 23. 9, str. 2
Amr, H.I. (1982) Légitimité et révolution en islam, le débat ouvert par l'Obligation absent. Peuples mediterraneens, N. 21
Avdić, S. (1989) Diktatura laži. Vjesnik, 23. 9
Cerović, S. (1992) Novi svetski nered. Vreme, 9. 11., str. 12
Chevalerias, A. (2001) La guerre infernale, la montage Ben Laden et ses conséquences. Paris: édition du Rocher
Cigar, N. (1994) Serbia's Orientalistists and Islam. Islamic Quarterly, vol. 28, br. 3
del Val, A. (1998) Islamizam i Sjedinjene Države - alijansa protiv Evrope. Beograd: Službeni list SRJ
Demetz, J.M. (2001) Islamistes: La chasse aux terroristes. L'Express, 01. 11
Duijzings, G. (2000) Religion and the politics of identity in Kosovo. London: Hurst
Đilas, M., Gaće, N. (1994) Bošnjak Adil Zulfikarpašić. Cirih: Bošnjački institut
Đozo, H. (1973) Džihad. Glasnik vrhovnog islamskog starješinstva u SFRJ, 7-8
Efendira, A. (1991) Smisao i značaj džihada. Preporod, 15. 10., str. 15
Ellul, J. (1981) Selon que vous serez puissant ou miserable. Le Monde, 12. februar
Elzeser, J. (2004) Svet. bosanski đaci. NIN, 4. 11
Haverić, T. (1989) Knjiga o Miroljubu. Oslobođenje, 19. 11. - nedeljni dodatak
Haverić, T. (1989) Prokrustova postelja domaćeg marksizma. Kulturni radnik, Zagreb, br. 3
IRCICA (1999) Bulletin d'information, Istanbul, 49, str. 4
Jevtić, M. (1991) Globalni interesi islamskog fundamentalizma prema Balkanu. Humanitas, br. 3-4
Jevtić, M.S. (2001) Savremeni džihad kao rat. Beograd: Nikola Pašić
Jevtić, M.S. (1995) Od Islamske deklaracije do verskog rata u BiH. Prnjavor: Grafomotajica
Jevtić, M.S. (1998) The role of the Islamic religious community in the war in former Yugoslavia. Serbian literary magazin, Beograd, br. 1-2
Jusufspahić, H. (1979) Istočna dijaspora. Glasnik vrhovnog islamskog starješinstva u Jugoslaviji, 5 i 3
Karčić, F. (1986) Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941. Sarajevo: Vrhovno starješinstvo Islamske zajednice u SFRJ
Kepel, G. (1993) Le Prophéte et le Pharaon. Pariz: Seuil
Krim, K., Bulard, R.A., Šin, L.D., ur. (1992) Enciklopedija živih religija. Beograd: Nolit
Kurdić, S. (1991) Džihad u hadisima Allahovog poslanika. Preporod, 15. 10
Matine-Daftary, A. (1962) Les fondements du droit international dans l'islam. Revue de droit internationale de sciences diplomatiques et politiques, Geneva, br. 1, str. 5
Meacher, M. (2005) Britain now faces its own blowback. Guardian, September 10
Mohamed, H.T. Šiije u islamu. Beogradu: Kulturni centar pri ambasadi Islamske republike Irana
Pavlović, S. (1996) SRJ neće prosperirati sa Miloševićem. Naša borba, 2.X, str. 6
Peroncel-Hugoz, J. (1983) Le radeau de Mahomet. Paris
Smailagić, N. (1990) Leksikon islama. Sarajevo: Svjetlost
Sušić, H. (1984) Dimenzije džihada. Pregled, Sarajevo, 4, str. 411
Tanasković, D.R. (1994) Panislamizam je neosporno živ. Hrišćanska misao, Beograd, br. 7-9, str. 27
Tanasković, D.R. (1990) Islam i Kosovo - Radikali protiv Jugoslavije. NIN, 8. 4., str. 10-14
Terzić, I. (1991) Džihad. Preporod, 1. 10., str. 22
Vujić, T. (2002) Odložena renesansa. Politika, Beograd, 3. I, str. 4
Waraq, I., Hennebelle, G. (2001) Pour un Vatican II de l'islam. Le Figaro, 1. 10
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka