Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:10
  • full-text downloads in 30 days:6

Contents

article: 2 from 3  
Back back to result list
2018, vol. 70, iss. 2, pp. 505-531
Islamističke terorističke organizacije na Balkanu i njihovo finansiranje
(The title is not available in English)
Vojska Srbije, KoV
Abstract
(not available in English)
Svi relevantni činioci svetske međunarodne zajednice se slažu da je terorizam velika opasnost savremenog doba i nastoje da iznađu najefikasniji način da se predupredi opstanak i razvoj ove pojave i njeno prelivanje u budućnost. Razlozi za pretpostavku narastanja sukoba su nađeni u činjenici da svaka pretnja ima svoj nastanak i korene, kao i vreme, prostor, preduslove i cilj kojem teži kao konačnim zadovoljenjem i uravnoteženjem. Po Hantingtonu svi budući sukobi će se voditi na teritorijama gde postoji nestabilnost i razlika u kulturama i religiji, odnosno načinu življenja i razmišljanja, vrednosnim orijentirima i simbolima. Najbolji primer za to jeste Balkan: raspad SFRJ, tranzicija sa jedinstvene komunističke ideologije na različite i suprotstavljene tri velike svetske religije. Eksploatisanjem primarnih energetskih resursa (nafta, gas, ugalj, i dr.), koji su neophodni za održavanje naših životnih potreba i umanjenje vodenih potencijala, koji su elementarni za život, a zatim i iscrpljivanje obradivog zemljišta, čini nezaobilaznim buduće sukobe u kojima će se ići do krajnjih granica. Izmeštanje države iz okvira jedinog međunarodnog subjekta bezbednosti i otvaranje prostora za formiranje privatnih armija radi zaštite interesa pojedinaca, korporacija pa i država i saveza, dovelo je do formiranja 'lika u ogledalu', odnosno protivteže u vidu terorističkih organizacija, koje se finansiraju iz državnih trezora čije interese zastupaju, a nikome, poput privatnih armija, pred zakonom ne odgovaraju. Kada se ima u vidu da su finansijeri terorističkih organizacija bogati, a njihovi interesi globalni, može se zaključiti da borba protiv njih neće biti ni kratka, ni laka jer moderni terorizam se koristi najsavremenijim dostignućima tehnike i tehnologije i poseduje razvijen ceo logistički sistem i sve drugo neophodno za dugotrajnu i iscrpnu borbu i opstanak. Osim toga, nije više u pitanju usamljeni i izolovani teroristički pokret; terorizam, kao jedan vid nasilja, danas je veoma rasprostranjen, jakog intenziteta, lako prilagodljiv i njegovi nosioci su i pojedinci i organizacije pa se kao takav proširio na gotovo čitav svet.
References
Bedi, R. (2004) Money laundering: Controls and prevention. ISI Publications
Despotović, L. (2010) Politički mitovi i ideologija. Sremski Karlovci: Kairos
Drecun, M. (2008) Alahovi ratnici. Beograd: Draslar partner
Espoziti, D. (2001) Islamska prijetnja, mit ili stvarnost. Živinice: Selsebil
Galijašević, Dž. (2007) Era terorizma u Bosni i Hercegovini. Beograd: Filip Višnjić
Global Witness (2003) For a few dollars more: How Al-qaeda moved into the diamond trade. London
Hantington (2000) Semjuel: Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Izetbegović, A. (1990) Islamska deklaracija. Sarajevo
Kolman, E.F. (2006) Džihad Al Kaide u Evropi avganistansko-bosanska mreža. Beograd: Udruženje diplomaca Centra Džordž Maršal
Kurmon, B., Ribnikar, D. (2003) Asimetrični ratovi. Beograd: NIC 'Vojska'
Lopušina, M. (2004) Albanska mafija. Čačak: Legenda
Luis, B. (2004) Kriza Islama - sveti rat i svetovni teror. Beograd: Čarobna knjiga
Margetić, D. (2006) Islamistički terorizam na jugu Evrope. Zagreb: Atlas
Mijalković, S.V. (2009) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Mijalkovski, M. (2010) Terorizam i organizovani kriminal. Beograd: Čigoja
Mijalkovski, M. (1999) Zločini i zablude albanskih separatista. Beograd: Vojska
Mijalkovski, M. (2005) Odgovor terorizmu. Beograd
Mijalkovski, M. (2004) Terorizam. Beograd
Mijalkovski, M., Damjanov, P. (2002) Terorizam albanskih ekstremista. Beograd: NIC 'Vojska'
Milašinović, R., Milašinović, S. (2004) Uvod u teoriju konflikata. Beograd: Fakultet civilne odbrane
Murray, W. (2006) Strategic challenges for cuonterinsurgency and the global war on terrorism
Napoleoni, L. (2003) Modern Jihad ‘racing the dollars behind the terror networks. London: Pluto Press
Potežica, O. (2006) Islamska republika imama Homeinija. Beograd: Filip Višnjić
Potežica, O. (2007) Vehabije između istine i predrasuda. Beograd: Filip Višnjić
Prober, J. (2005) Accounting for terror: Debunking the paradigm of inexpensive terrorism. Washington DC: Washington Institute for Near East Policy, Policy Watch, No. 1041
Sandić, K. (2011) Finansiranje terorizma putem pranja novca. Beograd: Nauka i društvo
Simeunović, D. (2009) Terorizam. Beograd: Edicija Crimen
Simeunović, D. (2005) Problem definisanja savremenog terorizma. Srpska politička misao, br. 3-4, str. 1-7
Simeunović, D. (1989) Političko nasilje. Beograd: Radnička štampa
Simeunović, D. (2009) Uvod u političku teoriju. Beograd: Institut za političke studije
Simeunović, D.M. (2009) Teorija politike. Beograd: Udruženje 'Nauka i društvo'
Stajić, L. (2004) Osnovi bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Stevanović, O. (2008) Posebnosti albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji. Beograd: Fakultet bezbednosti, doktorska disertacija
Šindler, D.R. (2009) Nesveti teror - Bosna, Al Kaida i uspon globalnog džihada. Beograd: Službeni glasnik
Tanasković, D. (2010) Neosmanizam povratak Turske na Balkan. Beograd: Službeni glasnik
Tanasković, D. (2002) Islam i mi. Beograd: Partenon
Trifunović, D. (2007) Novi oblici terorizma u Bosni i Hercegovini, Fakultet bezbednosti. Beograd, doktorska disertacija
Trifunović, D., Stojaković, G., Vračar, M. (2011) Terorizam i vehabizam. Beograd: Filipa Višnjića
Vajt, R.Dž. (2004) Terorizam. Beograd: Alexandri Press
Vejnović, D., Šikman, M., Radulj, S. (2006) Društveni aspekti terorizma. Banjaluka: Art print
Xavier, R., Chouet, A., Didier, A., Labeviere, R. (2007) Atlas de I 'Islam radical. Paris: CNRS Editions
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1802505M
published in SCIndeks: 08/02/2019

Related records

No related records