Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 2, str. 505-531
Islamističke terorističke organizacije na Balkanu i njihovo finansiranje
Vojska Srbije, KoV
Sažetak
Svi relevantni činioci svetske međunarodne zajednice se slažu da je terorizam velika opasnost savremenog doba i nastoje da iznađu najefikasniji način da se predupredi opstanak i razvoj ove pojave i njeno prelivanje u budućnost. Razlozi za pretpostavku narastanja sukoba su nađeni u činjenici da svaka pretnja ima svoj nastanak i korene, kao i vreme, prostor, preduslove i cilj kojem teži kao konačnim zadovoljenjem i uravnoteženjem. Po Hantingtonu svi budući sukobi će se voditi na teritorijama gde postoji nestabilnost i razlika u kulturama i religiji, odnosno načinu življenja i razmišljanja, vrednosnim orijentirima i simbolima. Najbolji primer za to jeste Balkan: raspad SFRJ, tranzicija sa jedinstvene komunističke ideologije na različite i suprotstavljene tri velike svetske religije. Eksploatisanjem primarnih energetskih resursa (nafta, gas, ugalj, i dr.), koji su neophodni za održavanje naših životnih potreba i umanjenje vodenih potencijala, koji su elementarni za život, a zatim i iscrpljivanje obradivog zemljišta, čini nezaobilaznim buduće sukobe u kojima će se ići do krajnjih granica. Izmeštanje države iz okvira jedinog međunarodnog subjekta bezbednosti i otvaranje prostora za formiranje privatnih armija radi zaštite interesa pojedinaca, korporacija pa i država i saveza, dovelo je do formiranja 'lika u ogledalu', odnosno protivteže u vidu terorističkih organizacija, koje se finansiraju iz državnih trezora čije interese zastupaju, a nikome, poput privatnih armija, pred zakonom ne odgovaraju. Kada se ima u vidu da su finansijeri terorističkih organizacija bogati, a njihovi interesi globalni, može se zaključiti da borba protiv njih neće biti ni kratka, ni laka jer moderni terorizam se koristi najsavremenijim dostignućima tehnike i tehnologije i poseduje razvijen ceo logistički sistem i sve drugo neophodno za dugotrajnu i iscrpnu borbu i opstanak. Osim toga, nije više u pitanju usamljeni i izolovani teroristički pokret; terorizam, kao jedan vid nasilja, danas je veoma rasprostranjen, jakog intenziteta, lako prilagodljiv i njegovi nosioci su i pojedinci i organizacije pa se kao takav proširio na gotovo čitav svet.
Reference
Bedi, R. (2004) Money laundering: Controls and prevention. ISI Publications
Despotović, L. (2010) Politički mitovi i ideologija. Sremski Karlovci: Kairos
Drecun, M. (2008) Alahovi ratnici. Beograd: Draslar partner
Espoziti, D. (2001) Islamska prijetnja, mit ili stvarnost. Živinice: Selsebil
Galijašević, Dž. (2007) Era terorizma u Bosni i Hercegovini. Beograd: Filip Višnjić
Global Witness (2003) For a few dollars more: How Al-qaeda moved into the diamond trade. London
Hantington (2000) Semjuel: Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Izetbegović, A. (1990) Islamska deklaracija. Sarajevo
Kolman, E.F. (2006) Džihad Al Kaide u Evropi avganistansko-bosanska mreža. Beograd: Udruženje diplomaca Centra Džordž Maršal
Kurmon, B., Ribnikar, D. (2003) Asimetrični ratovi. Beograd: NIC 'Vojska'
Lopušina, M. (2004) Albanska mafija. Čačak: Legenda
Luis, B. (2004) Kriza Islama - sveti rat i svetovni teror. Beograd: Čarobna knjiga
Margetić, D. (2006) Islamistički terorizam na jugu Evrope. Zagreb: Atlas
Mijalković, S.V. (2009) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Mijalkovski, M. (2010) Terorizam i organizovani kriminal. Beograd: Čigoja
Mijalkovski, M. (1999) Zločini i zablude albanskih separatista. Beograd: Vojska
Mijalkovski, M. (2005) Odgovor terorizmu. Beograd
Mijalkovski, M. (2004) Terorizam. Beograd
Mijalkovski, M., Damjanov, P. (2002) Terorizam albanskih ekstremista. Beograd: NIC 'Vojska'
Milašinović, R., Milašinović, S. (2004) Uvod u teoriju konflikata. Beograd: Fakultet civilne odbrane
Murray, W. (2006) Strategic challenges for cuonterinsurgency and the global war on terrorism
Napoleoni, L. (2003) Modern Jihad ‘racing the dollars behind the terror networks. London: Pluto Press
Potežica, O. (2006) Islamska republika imama Homeinija. Beograd: Filip Višnjić
Potežica, O. (2007) Vehabije između istine i predrasuda. Beograd: Filip Višnjić
Prober, J. (2005) Accounting for terror: Debunking the paradigm of inexpensive terrorism. Washington DC: Washington Institute for Near East Policy, Policy Watch, No. 1041
Sandić, K. (2011) Finansiranje terorizma putem pranja novca. Beograd: Nauka i društvo
Simeunović, D. (2009) Terorizam. Beograd: Edicija Crimen
Simeunović, D. (2005) Problem definisanja savremenog terorizma. Srpska politička misao, br. 3-4, str. 1-7
Simeunović, D. (1989) Političko nasilje. Beograd: Radnička štampa
Simeunović, D. (2009) Uvod u političku teoriju. Beograd: Institut za političke studije
Simeunović, D.M. (2009) Teorija politike. Beograd: Udruženje 'Nauka i društvo'
Stajić, L. (2004) Osnovi bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Stevanović, O. (2008) Posebnosti albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji. Beograd: Fakultet bezbednosti, doktorska disertacija
Šindler, D.R. (2009) Nesveti teror - Bosna, Al Kaida i uspon globalnog džihada. Beograd: Službeni glasnik
Tanasković, D. (2010) Neosmanizam povratak Turske na Balkan. Beograd: Službeni glasnik
Tanasković, D. (2002) Islam i mi. Beograd: Partenon
Trifunović, D. (2007) Novi oblici terorizma u Bosni i Hercegovini, Fakultet bezbednosti. Beograd, doktorska disertacija
Trifunović, D., Stojaković, G., Vračar, M. (2011) Terorizam i vehabizam. Beograd: Filipa Višnjića
Vajt, R.Dž. (2004) Terorizam. Beograd: Alexandri Press
Vejnović, D., Šikman, M., Radulj, S. (2006) Društveni aspekti terorizma. Banjaluka: Art print
Xavier, R., Chouet, A., Didier, A., Labeviere, R. (2007) Atlas de I 'Islam radical. Paris: CNRS Editions
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1802505M
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka