Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 29  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 1, br. 1, str. 95-105
Tranzicija i njene posljedice
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Sažetak
U uvodnom dijelu rada se govori o pojmovnoj operacionalizaciji fenomena tranzicije. Pri tome smo posebno akcentirali pitanje adekvatnosti samog naziva tranzicija, imajuki u vidu činjenicu da je ideološki impregniran, što ke reki da nema naučnu verifikaciju. Potom smo ukazali na karakteristike tranzicije, gdje smo apostrofirali one za koje smatramo da su relevantne. A u finalnom dijelu rada su elaborirane negativne posljedice tranzicije kao što su disperzija društva, devastiranje društvene imovine, porast kriminala i korupcije, intenziviranje društvenih sukoba (posebno etničkih), dezorganizacija društva, inverzija u vrijednosnom sistemu, birokratizacija društva i pojava rizičnog društva.
Reference
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: 'Filip Višnjić'
Đurašinović, P. (2004) Tranzicija društva. Banja Luka: Grafid
Golubović, Z. (1999) Stranputice demokratizacije u postsocijalizmu. Beograd: Beogradski krug
Kovačević, B. (1997) Sociologija. Banja Luka: NUB Petar Kočić
Marković, M. (1999) Društvena misao na granici milenijuma. Beograd: Službeni list SRJ
Miletić, D. (2001) Globalizacija i njen uticaj na tranziciju SRJ/Srbije. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja
Robertson, R. (1992) Globalization, social theory and global culture. London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications
Sekulović, M. (2004) Ogledi u tranziciji. Niš: Ekonomski fakultet
Šijaković, I. (2008) Sociologija. Banja Luka: Ekonomski fakultet
Vidojević, Z. (2005) Kuda vodi globalizacija. Beograd: IP Filip Višnjić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pol1101095T
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.