Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 8, br. 1-2, str. 63-67
Atipična manifestacija bolesti u bolesnika sa akutnim infarktom miokarda
aSlužba hitne medicinske pomoći, Zdravstveni centar, Zaječar
bInternistička služba, Zdravstveni centar, Zaječar
Sažetak
U prehospitalnom tretmanu opsežno uzimanje anamnestičkih podataka, kompletan fizikalni pregled grudnog koša i trbuha, i EKG, uglavnom predstavljaju jedina dijagnostička sredstva. U radu su prikazana dva bolesnika bez anamnestičkih podataka o tipičnoj prezentaciji bola u grudima. Jedan od njih nije ispoljio ni evolutivne promene na serijski snimljenim EKG zapisima. Vođeni poukama starijih kolega da je klinička slika uvek na prvom mestu, pacijenti su ipak upućeni na interno odeljenje, pod sumnjom na akutni koronarni događaj, što je daljim praćenjem i dijagnostičkim pretragama i potvrđeno. Bol u grudima, kao veoma značajan klinički problem dobija na značaju u prehospitalnim uslovima, gde je pravovremeno prepoznavanje od presudnog značaja za pacijenta. Nadamo se da će ovakvi slučajevi koristiti, ne samo zdravstvenim radnicima zaposlenim u službama hitne pomoći, već i lekarima zaposlenim u seoskim ambulantama, koji neretko moraju da rade i bez EKG aparata, da i pored nedostupnosti dijagnostičkih sredstava, ozbiljnije sagledaju svaki bol u grudima, čak i najbezazleniji.
Reference
Beleslin, B., Protić, S., Đordjević-Denić, G. (2003) Specijalna patološka fiziologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 84-92
Đorić, L. (1991) Urgentna stanja u internoj medicini. Beograd: Savremena administracija
Lapčević, M., Žigić, D., Kovačeva, K., Šukriev, L.J., Ivanković, D. (2005) Propedevtika u radu opšte medicine-porodične medicine. Beograd: Sekcija opšte medicine Srpskog lekarskog društva
Lucarini, A.R., Picano, E., Lattanzi, F., Camici, P., Marini, C., Salvetti, A., Abbate, L.A. (1991) Dipyridamole echocardiography stress testing in hypertensive patients: Targets and tools. Circulation, 83(5 Suppl): III68-72
Ostojić, M.Č., i dr. (2002) Preporuke za prevenciju ishemijske bolesti srca - nacionalni vodič kliničke prakse. Beograd: Ministarstvo zdravlja RS - Nacionalni komitet za izradu vodiča kliničke prakse u Srbiji
Ristić, I.D. (2007) Praktikum urgentne medicine. Beograd: Obeležja
Savić, T. (2005) Preporuke za lečenje dilsipidemija i redukciju rizika za nastanak kardiovaskulanog oboljenja. u: Savić T. [ur.] Terapijski pristupi u lečenju dislipidemija, Niš: Medicinski fakultet
Stajić, M. (2004) Repetitorijum interne medicine - podsetnik za ispit. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.

Povezani članci