Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 12, br. 1, str. 23-28
Opravdanost poziva zbog bola u abdomenu?
aDom zdravlja, Služba hitne medicinske pomoći, Subotica
bOpšta bolnica 'Radivoj Simović', Sombor

e-adresagavrilovicnikola@yahoo.com
Ključne reči: abdomen; bol; diferencijalna-dijagnoza
Sažetak
Uvod: Bol u abdomenu predstavlja zaštitni mehanizam, znak pacijentu da se javi lekaru, a lekarima znak da postoji neka disfunkcija i/ili inflamacija u trbušnoj duplji. S' obzirom na veliki broj organa koji se u njemu nalaze, taj bol je čest simptom različitog inteziteta i lokaliteta. Cilj rada je da se tokom jednogodišnjeg perioda analizira učestalost poziva SHMP kao i diferncijalnodijagnostička problematika sa kojom se sreće lekar u prehospitalnim uslovima. Metode rada: Retrospektivna analiza lekarskih protokola SHMP Subotica u periodu 01.06.2011- 31.05.2012 koji su se odnosili na abdominalnu problematiku. Rezultati: Za period od 12 meseci bilo je 11473 lekarskih poziva, od toga je 419(3.7%) zbog bola u stomaku. U distribuciji prema polu više je bilo žena 250(59.6%), dok je muškaraca bilo 169(40.3%). U starosnoj grupi najviše su zvali za osobe starije od 80 godina 73(17.4%) i u periodu između 61-70 godina 70(16.7%), najmanje je bilo za starosnu grupu 31-40 god. 36(8.5%).Mesečna distribucija je pokazala najmanje poziva u septembru 14(3.3%), a najviše u februaru 72(17.1%) i januaru 61(14.5%). Najčešće radne dijagnoze u prehospitalnim uslovima su Colicae abdominalis 185(44.1%) i Sy. virosum 50(11.9%), a najmanje Noduli haemorrhoidales 2(0.4%), Icterus 5(1.1%), Pancreatitis 7(1.6%), Appendicitis 8(1.9%) i Ileus 10(2.3%). Hemodinamski nestabilnih je bilo 65(15%). U 323(77%) slučaja je data trojna terapija, a 96(22.9%) je bilo bez terapije, samo je dat savet. Unetih u bolnicu je bilo 110(26.2%). Zaključak: Rezultati ispitivanja su dokazali da je broj poziva bio opravdan samo u ¼ slučajeva, ostatak se mogao rešiti kod izabranog lekara. Dok je postavljanje dijagnoze u rasponu između subjektivnih tegoba pacijenta i objektivnog stanja, fizikalnog pregleda i iskustva lekara.
Reference
Andrejić, O., Janković, S. (2005) Lečenje bola kod akutnog abdomena. Acta medica Medianae, vol. 44, br. 3, str. 43-46
Božanić, M. (2003) Akutni abdomen. u: Manojlović D. [ur.] Interna medicina, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, P. 738-740
Graber, M.A., Ely, J.W., Clarke, S., Kurtz, S., Weir, R. (1999) Informed consent and general surgeons' attitudes toward the use of pain medication in the acute abdomen. Am J Emerg Med, 17(2): 113-6
Kim, M.K., Strait, R.T., Sato, T.T., Hennes, H.M. (2002) A randomized clinical trial of analgesia in children with acute abdominal pain. Acad Emerg Med, 9(4): 281-7
Kizer, K.W., Vassar, M.J. (1998) Emergency department diagnosis of abdominal disorders in the elderly. Am J Emerg Med, 16(4): 357-62
Kovačević, J. (2000) Abdominalna bol. u: Narodni zdravstveni list, Rijeka: Zavod za javno zdravstvo županije primorsko-goranske, P. 7
Nissman, S.A., Kaplan, L.J., Mann, B.D. (2003) Critically reappraising the literature-driven practice of analgesia administration for acute abdominal pain in the emergency room prior to surgical evaluation. Am J Surg, 185(4): 291-6
Ristić, I.D. (2008) Urgentna medicina. Beograd: Obeležja
Thomas, S.H., Silen, W., Cheema, F., Reisner, A., Aman, S., Goldstein, J.N., Kumar, A.M., Stair, T.O. (2003) Effects of morphine analgesia on diagnostic accuracy in Emergency Department patients with abdominal pain: A prospective, randomized trial. J Am Coll Surg, 196(1): 18-31
Wolfe, J.M., Lein, D.Y., Lenkoski, K., Smithline, H.A. (2000) Analgesic administration to patients with an acute abdomen: A survey of emergency medicine physicians. Am J Emerg Med, 18(3): 250-3
Zoltie, N., Cust, M.P. (1986) Analgesia in the acute abdomen. Ann R Coll Surg Engl, 68(4): 209-10
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2018.

Povezani članci

Acta medica Medianae (2005)
Lečenje bola kod akutnog abdomena
Andrejić Olivera, i dr.

Timočki medicinski glasnik (2010)
Epilepsija, značaj blagovremenog dijagnostikovanja - prikaz slučaja
Mitrović Dragana