Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 21, br. 4, str. 102-112
Interpretacija narodne bajke u didaktičko-metodičkoj aparaturi u čitankama za mlađe razrede osnovne škole
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Srbija
Ključne reči: čitanka; didaktičko-metodička aparatura; metodički postupci; književne činjenice/ metodička usmerenja
Sažetak
Didaktičko-metodičku aparaturu u čitankama za mlađe razrede osnovne škole treba osmisliti koristeći kao osnovu književne činjenice i metodička usmerenja, uz izbor adekvatnih metodičkih postupaka kao osnovu interpretacije književnog teksta i različitih obli- ka nastavnog rada. Korišćenjem žanrovskih i stvaralačkih metodičkih postupaka kao osnove i usmerenja za analizu narodnih bajki didaktičko-metodička aparatura ne može biti formalizovana. Cilj ovog rada je analiza primene metodičkih usmerenja i upotrebe adekvatnih metodičkih postupaka, žanrovskih i stvaralačkih, za modeliranje didaktičko-metodičke aparature u postojećim čitankama. Koliko su autori čitanki aparaturu zasnovali na teorijskim saznanjima, na književnim činjenicama, metodičkim usmerenjima i izabrali jedan od adekvatnih metodičkih postupaka za oblikovanje aparature prikazano je na primeru narodne bajke Čardak ni na nebu ni na zemlji u čitankama za treći razred osnovne škole u izdanju Zavoda za udžbenike, Kreativnog centra, Narodne knjige, Kleta i Izdavačke kuće Draganić.
Reference
Ilić, P. (1998) Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi - metodika nastave. Novi Sad: Zmaj
Jovanović, A. (2006) Razumevanje književnog teksta u odnosu sa drugim nastavnim predmetima - teorijsko-metodički aspekt. u: Nastava srpskog jezika i književnosti - savremeni presek, Beograd: Učiteljski fakultet, str. 97-106
Marinković, M. (2005) Zvezdani dani - čitanka za treći razred osnovne škole. Beograd: Narodna knjiga
Marinković, S. (1994) Metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Kreativni centar
Marinković, S., Marković, S. (2005) Čitanka za III razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Milatović, V. (2005) Nastava srpskog jezika i književnosti u trećem razredu osnovne škole - priručnik za nastavnike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milatović, V. (1997) Metodika nastave srpskog jezika. u: Lekić Đ. [ur.] Metodika razredne nastave, Beograd: Prosvetni pregled
Milatović, V., Savić, B. (2004) Teorija književnosti sa teorijom pismenosti. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milatović, V. (2006) Čitanka za III razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nikolić, M. (1988) Metodika nastave srpskohrvatskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vidojević-Gajović, V. (2005) Čitanka za III razred osnovne škole. Beograd: Draganić
Žeželj-Ralić, R. (2005) Reka reči - čitanka za treći razred osnovne škole. Beograd: Klet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka