Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 35, str. 123-136
Vrednovanje pisanih sastava u funkciji unapređivanja kulture jezičkog izražavanja učenika
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice, Srbija

e-adresadaliborka.puric@gmail.com
Sažetak
Uspostavljanje kvalitetne i svrsishodne komunikacije krajnji je cilj kulture jezičkog izražavanja, bazične veštine celokupnog obrazovanja i jednog od temeljnih vrednosnih činilaca opšte kulture. Razvijanje i negovanje jezičke kulture u domenu pisanog izražavanja predstavlja važan zadatak nastave, koji se, između ostalog ostvaruje i vrednovanjem učeničkih pisanih sastava. Autori u ovom radu porede stavove učitelja (N=273) i učenika (N=257) (a) o značaju vrednovanja sadržinskih, pravopisnih, gramatičkih, stilskih i estetskih kategorija za unapređivanje kulture izražavanja; (b) o uticaju vrste vrednosnih sudova na unapređivanje jezičke kulture učenika. Rezultati istraživanja pokazuju da je vrednovanje pisanih sastava, prema mišljenju učitelja, najznačajnije za unapređivanje stilskih vrednosti, dok učenici smatraju da je usvajanje i proširivanje znanja o gramatici funkcija vrednovanja pisanih sastava koja u najvećoj meri doprinosi razvijanju jezičkog izraza. Učitelji i učenici slažu se u proceni da veći značaj za unapređivanje kulture izražavanja ima ukazivanje na propuste nego na vrednosti u učeničkim pisanim sastavima. Za sticanje znanja o jeziku, ali i sposobnosti aktiviranja tog znanja u komunikacijskom činu, usmenom ili pisanom, najveća odgovornost je na školi, odnosno učitelju kao ključnom činiocu sistematskog i kontinuiranog razvijanja i negovanja jezičke kulture. Značajna pažnja u nastavi posvećuje se osposobljavanju učenika za savlađivanje upotrebnih funkcija jezika i razvijanje sposobnosti korišćenja njegovih izražajnih mogućnosti, što rezultira najvišim nivoom kvaliteta znanja, ali se prenebregava značaj afirmativnog vrednovanja elemenata pisanog sastava, koji deluje motivišuće na učenika.
Reference
*** (2006) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 3
*** (2011) Standardi kompetencija za profesiju nastavnika 2011 - standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovogprofesionalnog razvoja. Beograd, http://www.nps.gov.rs/standardi-nastavnika_ci, 05.08.2016
Brborić, V. (2004) Pravopis srpskoga jezika u nastavnoj praksi. Beograd: Čigoja štampa
Buljubašić, V., Kuzmanović, J., Kretić, M. (2008) Vrednovanje i samovrednovanje u funkciji istraživanja i unapređivanja kvalitete škole. Pedagogijska istraživanja, Zagreb, 5(2); 139-151
Dragićević, R. (2006) Kultura izražavanja u nastavi srpskog jezika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, XIX, br. 1, str. 29-35
Ilić, P. (1998) Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi - metodika nastave. Novi Sad: Zmaj
Janjić, M. (2008) Savremena nastava govorne kulture u osnovnoj školi. Novi Sad: Zmaj
Jovanović, J. (2001) Osnovni elementi obrade novog gradiva iz gramatike u teoriji i studentskoj praksi. Zbornik radova Filološkog fakulteta u Prištini, br. 11, str. 269-278
Kovačević, M.D. (2012) Razvijanje jezičkih kompetencija nastavnika i učenika i unapređivanje nastave srpskog jezika (oblast: usmeno izražavanje). u: Obrazovanje i savremeni univerzitet, Niš: Filozofski fakultet, 58-72
Kovačević, M.M. (1996) Suštastveno i mimogredno u lingvistici. Nikšić-Podgorica: Unireks
Matijević, M. (2004) Ocjenjivanje u osnovnoj školi. Zagreb: Tipex
Milatović, V. (2007) Usmeno i pismeno izražavanje. Beograd: Računarski fakultet, CET
Nikolić, M. (2013) Metodički pristup naučnom funkcionalnom stilu u srednjoškolskoj nastavi srpskog jezika. Lipar, Kragujevac, 51, 179-189
Nikolić, M. (1983) Nastava pismenosti. Beograd: Naučna knjiga
Nikolić, M. (1992) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 10
Nikolić, M. (1993) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nosić, V. (2012) Ispravljanje i ocjenjivanje, ispravak školske zadaće. Napredak, Zagreb, 153(1); 95-105
Purić, D. (2014) Nastava i kultura jezičkog izražavanja učenika. u: Nastava i učenje - savremeni pristupi i perspektive, Užice: Učiteljski fakultet, 389-398
Purić, D., Bojović, Ž. (2016) Developing the Culture of Linguistic Expression of the Pupils Inside and Outside the School Context. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, XLVI(3), 254-266
Simić, R. (1983) Književnojezička norma i jezička kultura. u: Aktuelna pitanja naše jezičke kulture, Beograd: Prosvetni pregled, 77-80
Stanojčić, Ž.S., Popović, L.B., Micić, S. (1989) Savremeni srpskohrvatski jezik i kultura izražavanja - Udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 33-37
Stevanović, J. (2013) Normativno-stilistički aspekti kulture izražavanja srednjoškolaca. , doktorska disertacija
Stevanović, J., Maksić, S., Tenjović, L. (2009) O pismenom izražavanju učenika osnovne škole. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 41, br. 1, str. 147-164
Šipka, M. (2008) Kultura govora. Novi Sad: Prometej
Tanasić, S. (1998) Nastava gramatike i govorna kultura. u: Jezik i kultura govora u obrazovanju, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 297-304
Zlatić, M.V., Đorđević, J.Đ. (2014) Problemi kulture pismenog izražavanja u osnovnoj školi. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, vol. 3, br. 5, str. 85-94
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/naslKg1635123P
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka