Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 61, br. 3, str. 397-407
Kultura izražavanja u nastavnim planovima i programima i udžbenicima za srednju školu
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija
Projekat:
Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu (MPNTR - 179034)
Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)

Sažetak
Kultura izražavanja, kao posebna disciplina, bavi se pitanjima efikasnosti i kvaliteta komunikacije. Pravila standardnog srpskog jezika stiču se tokom osnovno-školskog i srednjoškolskog obrazovanja kroz programske zahteve nastave srpskog jezika, koja se odvija na tri područja: gramatika, pravopis i kultura izražavanja. Jedan od najvažnijih ciljeva nastave srpskog jezika u srednjoj školi jeste usvajanje, razvijanje i unapređivanje kulture izražavanja učenika, a ishodi nastave srpskog jezika usmereni su najpre na to da učenici primenjuju naučena jezička pravila spontano, u svakodnevnom životu. Analizirajući nastavne planove i programe za srednju školu, kao i udžbeničku literaturu koja je prilagođena nastavnim planovima i programima i imajući u vidu iskustva iz školske prakse, zapazili smo da je kultura izražavanja manje zastupljena nego druga dva područja nastave srpskog jezika u srednjoj školi. Takođe, analiza pokazuje da srednjoškolci u Srbiji nastavu srpskog jezika, odnosno nastavu kulture izražavanja, pohađaju prema nastavnim planovima i programima koji su napisani u poslednjoj deceniji prošlog veka (1991. godine), što govori o tome da ni u jednoj obrazovnoj reformi koja je realizovana u prethodnih deset godina nije dovoljno pažnje posvećeno nastavi srpskog jezika, a ni nastavi kulture izražavanja u srednjoj školi. Cilj ovog rada jeste da ukažemo na ovaj problem i na značaj sadržaja koji su posvećeni razvijanju kulture izražavanja srednjoškolaca.
Reference
*** (1991) Službeni glasnik R. Srbije
*** (1990) Službenom glasniku SRS - Prosvetni glasnik. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, broj 005
Brborić, V. (1998) Jezička kultura u nastavnim planovima i udžbenicima za osnovnu školu. u: Smiljka Vasić, Uglješa Kisić, Mirčeta Danilović [ur.] Jezik i kultura govora u obrazovanju, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 519-526
Bugarski, R.D. (1986) Jezik u društvu. Beograd: Prosveta
Dragićević, R. (2006) Kultura izražavanja u nastavi srpskog jezika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, XIX, br. 1, str. 29-35
Dragićević, R. (2012) Leksikologija i gramatika u školi - metodički ogledi. Beograd: Učiteljski fakutet
Ilić, P. (1998) Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi - metodika nastave. Novi Sad: Zmaj
Janjić, M. (2008) Savremena nastava govorne kulture u osnovnoj školi. Novi Sad: Zmaj
Mukaržovski, J. (1986) Struktura pesničkog jezika - teze Praškog lingvističkog kružoka. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nikolić, L., Pavlović, B. (2003) Jezik i kultura izražavanja. Beograd: Vaša knjiga, 1, 2, 3 i 4 Praktikum sa rešenjima za učenike srednjih škola
Nikolić, L., Milić, B. (2011) Čitanka sa književno-teorijskim pojmovima za I, II, III i IV razred. Beograd: Zavod za udžbenike
Nikolić, M. (2010) Teorija jezičke kulture - u nauci o srpskom jeziku i slavistici. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Pavlović, M. (1921) Nastava srpskohrvatskog jezika u našim srednjim školama. Prosvetni glasnik, 218, 220
Petrovački, L. (1997) Neka zapažanja o kulturi izražavanja učenika u srednjoj školi. Jezik danas, (3): 7-10
Petrovački, L. (2008) Metodička istraživanja u nastavi srpskog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Simić, R. (1983) Književnojezička norma i jezička kultura. u: Aktuelna pitanja naše jezičke kulture, Beograd: Prosvetni pregled, 77-80
Stanković, D. (2011) Obrazovne promene u Srbiji 2000-2010. u: Vujačić M.i dr. [ur.] Predstave o obrazovnim promenama u Srbiji, Refleksije o prošlosti, vizije budućnosti, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Stanojčić, Ž.S., Popović, L.B., Micić, S. (1989) Savremeni srpskohrvatski jezik i kultura izražavanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stevanović, J., Maksić, S., Tenjović, L. (2009) O pismenom izražavanju učenika osnovne škole. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 41, br. 1, str. 147-164
Šipka, M. (2008) Kultura govora. Novi Sad: Prometej
Vujačić, M., Pavlović, J., Stanković, D., Džinović, V., Đerić, I. (2011) Predstave o obrazovnim promenama u Srbiji - refleksije o prošlosti, vizije budućnosti. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Zeljić, G. (2004) Jezička kultura u obrazovanju. Pedagogija, 59(1): 121-127
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka