Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Poredbene sintaksičke konstrukcije i stilska figura poređenja - metodički aspekt
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice, Srbija
Ključne reči: poredbene sintaksičke konstrukcije; nerečenične i rečenične konstrukcije; poređenje po jednakosti i po nejednakosti; stilska figura poređenja; stilematičnost; stilogenost; nastava jezika i književnosti
Sažetak
U radu se razmatra metodički postupak za obradu poredbenih sintaksičkih konstrukcija u nastavi srpskog jezika. Poredbene sintaksičke konstrukcije lingvistički se mogu posmatrati: (1) sa gramatičkog i (2) sa stilističkog aspekta. U prvoj etapi nastavne obrade, potrebno je opisati i objasniti strukturno-semantičke tipove poredbenih konstrukcija, a zatim ih povezati i predstaviti kao jedinstven sistem. U drugoj etapi, sintaksičke modele poredbenih konstrukcija treba posmatrati kao jezičku formu kojom se u odgovarajućem kontekstu ostvaruje stilska figura poređenja. Korišćenjem primera iz književnoumetničkih tekstova uspostavlja se korelacija nastave gramatike i nastave književnosti.
Reference
Babić, M. (2005) Ekskalamativne rečenice u srpskom jeziku. Banja Luka: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Barić, E., Lončarić, M., Malić, D., Pavešić, S., Peti, M., Zečević, V., Znika, M. (1979) Priručna gramatika hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb: Školska knjiga
Brabec, I., Hraste, M., Živković, S. (1963) Gramatika hrvatskosrpskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga
Dimitrijević, R. (1964) Teorija književnosti sa primerima - kompozicija, jezik i stil, versifikacija. Beograd: Vuk Karadžić
Ilić, P. (1998) Metodika nastave, srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi. Novi Sad: Zmaj
Jović, D. (1975) Lingvostilističke analize. Beograd: Biblioteka društva za srpskohrvatski jezik i književnost SRS
Kovačević, M.M. (2003) Gramatičke i stilističke feme. Banja Luka: Književna zadruga
Kovačević, M.M. (2000) Stilistika i gramatika stilskih figura. Kragujevac: Kantakuzin
Kovačević, M.M., Rebić, Č., Baotić, J., Okuka, M. (1991) Naš jezik - udžbenik hrvatskosrpskog-srpskohrvatskog jezika za III razred srednje škole. Sarajevo: Svjetlost
Lešić, Z. (2008) Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Lotman, J.M. (1976) Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit, 307-309
Maretić, T. (1963) Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Zagreb: Matica hrvatska
Milatović, V. (1999) Metodičke posebnosti nastave gramatike. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, 4(12): 729-733
Milosavljević, P. (2006) Teorija književnosti. Valjevo: Istok
Minović, M., Ajanović, M. (1981) Srpskohrvatski hrvatskosrpski jezik. Sarajevo: Svjetlost
Minović, M. (1988) Načinske i količinske rečenice. Književni jezik, Sarajevo, XVII/3, str. 141-157
Nikolić, M. (1988) Metodika nastave srpskohrvatskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Palić, I. (2007) Sintaksa i semantika načina. Sarajevo: Bookline
Petrovački, L.E. (2003) Ciljevi, zadaci i ishodi u nastavi sintakse. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, vol. 8, br. 1-2, str. 427-438
Pranjković, I. (1999) Suodnosna vezna sredstva u hrvatskome jeziku. u: Die grammatischen Korrelationen, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universitjat, 331-336
Rosandić, D. (1968) Nastava hrvatskosrpskog jezika i književnosti. Zagreb: Školska knjiga
Silić, J. (1967) 'O razgraničavanju gramatičkog i stilističkog plana jezika'. Književnost i jezik, XIV, br. 1-2, str. 51-61
Simić, R. (1996) Srpska gramatika za srednje škole. Beograd: MH Aktuel, II, Sintaksa
Smiljković, S.Lj., Milinković, M. (2008) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Vranje: Učiteljski fakultet
Stanojčić, Ž.S., Popović, L.B. (1999) Gramatika srpskoga jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stevanović, M. (1974) Savremeni srpskohrvatski jezik - gramatički sistemi i književnojezička norma. Beograd: Naučna knjiga, II. Sintaksa
Težak, S., Babić, S. (1966) Pregled gramatike hrvatskosrpskog jezika za osnovne i druge škole. Zagreb: Školska knjiga
Tošović, B. (2002) Funkcionalni stilovi. Beograd: Beogradska knjiga
Veljković-Stanković, D. (2009) Jedan oblik primene teksta u nastavi srpskog jezika. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, vol. 14, br. 1-2, str. 259-274
Vukojević, L. (1996) 'Strukturno-semantički status poredbenih rečenica. Filologija, Zagreb, br. 27, str. 123-151
Živković, D. (1988) Teorija književnosti sa teorijom pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.04.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka