Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 36, br. 4, str. 473-480
Upravljanje rizikom kod primene pesticida u poljoprivredi u skladu sa dokumentima sistema menadžmenta kvalitetom
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika

e-adresaprokes@eunet.rs
Ključne reči: pesticidi; obuka; ISO sistemi menadžmenta kvalitetom
Sažetak
Očigledan uticaj pesticida na promenu ekološke ravnoteže, prvi put zapaženo šezdesetih godina prošlog veka, skrenuo je pažnju istraživača na potrebu ispitivanja i praćenja koncentracije pesticida u radnoj sredini, radi prevencije njihovog delovanja na zdravlje ljudi koji su na bilo koji način u kontaktu s ovim jedinjenjima. Tehnika aplikacije pesticida ima poseban i znatan uticaj, osim na zemljište, i na radnu sredinu. Najveći deo proizvedenih pesticida, koje spadaju u opasne materije koje se koriste u poljoprivredi, ima za posledicu da radnici u ovoj privrednoj grani čine najbrojniju profesionalno eksponiranu grupu. Paradoksalna je činjenica da se u domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji, pogotovo na privatnim gazdinstvima, koriste najsavremeniji preparati, koji se aplikuju zastarelim uređajima. Radi svođenja bilansa loše organizacije bezbednosti i zdravlja na radu u primeni pesticida na najmanju moguću meru, organizacija treba da ustanovi i održava procedure za klasifikaciju i kontrolisanu primenu pesticida, ocenu rizika u odnosu na posledice po zdravlje i sprovođenje potrebnog monitoringa. Sistemi menadžmenta kvalitetom serije ISO 9000 i ISO 18000 jasno ističu značaj upravljanja ljudskim resursima, i u prvi plan stavljaju osposobljenost, svest i potrebu za odgovarajućom obukom. Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad jeste bitan segment u funkciji upravljanja rizikom radnog mesta u odnosu i na ovu vrstu rizika, te predstavlja i preventivnu meru u očuvanja, zdravlja koja je definisana i zakonskim rešenjem. Sistem ISO 10015 obezbeđuje dobro definisan trenažni proces koji pomaže organizaciji da planira i proceni efikasnosti treninga i sistematski poboljša mogućnosti zaposlenih.
Reference
*** (2002) ISO 10015: A strategic management tool for human resource development. http://www.adequate.org/page%20files/file/flier_general_revised.pdf
*** (2005) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Službeni glasnik RS, br. 101
*** (2009) Nacionalni program poljoprivrede Srbije 2009-2011. minpolj.gov.rs/download/nacionalniProgram
*** (2008) Standard ISO 9001. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_9001_2008/guidance_on_the_documentation_ requirements_of_iso_9001_2008.htm
*** Pravilnik o proceni rizika radnog mesta i radne okoline. Službeni glasnik RS
Bugarin, R., Đukić, N., Sedlar, A. (2010) Uticaj tehnike za aplikaciju pesticida na zagađenje zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 107-116
Đekić, I. (2005) Provere sistema upravljanja rizicima. Kvalitet, vol. 15, br. 9-10, str. 39-41
Đukić, N., Ponjičan, O., Sedlar, A. (2001) Novo u tehnici za zaštitu bilja. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 27, br. 3-4, str. 122-131
Jocić, N., Savić, M. (2002) Profesionalna ekspozicija pesticidima i efekti na zdravlje. u: Jocić N. [ur.] Profesionalna toksikologija pesticida, Novi Sad: Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, str. 1-32
Pei-Chun, W., Hsin-Hung, W. (2007) Integrating quality function development with ISO 10015 to discus the quality of human capital
Rodić-Strugar, J., Prokeš, B., Suđi, J., Lomen, I. (2002) Ambijentalni monitoring pesticida. u: Jocić N. [ur.] Profesionalna toksikologija pesticida, Novi Sad: Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu radnika
Ružić, D., Poznanović, N. (2009) Opasne materije u poljoprivredi na teritoriji AP Vojvodine. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 3, str. 191-200
Saner, R., Yiu, L. (2003) ISO 10015: A strategic instrument in human capital development. Working paper, AdeQuaTE, http://www.adequate.org/
Saner, R., Yiu, L. (2005) Does it pay to train?, ISO 10015 assures the quality and return on instrument of training. ISO Manegement Systems, March-April: 9-13
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2009) Ekološki prihvatljive mašine za aplikaciju pesticida u voćnjacima i vinogradima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 16-25
Šilobad, M. (1998) ISO-14000 - vodič za primenu standarda ISO-14001. Novi Sad: Istraživački i tehnološki centar / IIS
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka