Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 36, str. 339-351
Pijanizam kao narativna praksa
Univerzitet umetnosti u Beogradu

e-adresamarija.dinov.vasic@gmail.com
Ključne reči: naratologija; pijanizam; naracija; izvođačka praksa; tekst
Sažetak
Istraživanja elaborirana u ovom radu predstavljaju komparativnu studiju razvojnih puteva naratologije i pijanizma, disciplina koje zapravo različitim sredstvima izučavaju isti proces - proces naracije. cilj rada je da kroz determinaciju kompatibilnosti zajedničkih elemenata, pre svega kroz analognost pojmovnog i metodološkog aparata obe discipline, ukaže na opravdanost mogućnosti tretiranja pijanizma kao narativne prakse. Značajan iskorak ka sistemskoj korelaciji naratologije i muzičkih izvođačkih disciplina predstavlja rad Vinsenta Mejlberga (Vincent Meelberg) Sounds Like a Story: Narrative Travelling from Literature to Music and Beyond (2009). Mejlberg smatra da narativna analiza muzike može pomoći u razumevanju načina na koji muzika postaje smislena auditorijumu. Ovakva istraživanja mogu biti posebno značajna i korisna aktivnim izvođačima, te mogu konačno ukazati i na utemeljenost stavova brojnih pijanista koji tokom celokupne istorije pijanizma koriste narativne strategije u svojoj izvođačkoj i pedagoškoj praksi, a u cilju postizanja ubedljive interpretacije različitih muzičkih formi.
Reference
Bal, M. (2000) Naratologija - teorija priče i pripovedanja. Beograd: Narodna knjiga
Benson, B.E. (2009) The Improvisation of Musical Dialogue. Cambridge: Cambridge University Press
Fejnberg, S.J. (1969) Pianizm kak iskusstvo. Moskva: Muzyka
Gloag, K., Beard, D. (2005) Musicology: The key concepts. London - New York: Routledge
Herman, D., Jahn, M., Ryan, M.L. (2005) Routledge encyclopedia of narrative theory. London - New York: Routledge, 574-575
Klein, K. (2003) Narrative construction, cognitive processing and health. u: Herman D. [ur.] Narrative Theory and the Cognitive Sciences, Stanford: CSLI Publications, 56-84
Kreiswirth, M. (2005) Narrative turn in the humanities. u: Herman D.; Jahn M.; Ryan M.L. [ur.] Routledge encyclopedia of narrative theory, London - New York: Routledge, 377-382
Marinković, S. (2014) Status discipline teorija i istorija izvođaštva u visokom školstvu u Srbiji. u: Umetnost i kultura danas - duh vremena i problemi interpretacije Zbornik radova sa skupa sa međunarodnim učešćem BARTF, Niš: Fakultet umetnosti, 45-58
Maus, F.E. (2005) Classical Instrumental Music and Narrative. u: Phelan, James; Rabinowitz, Peter J. [ur.] A Companion to Narrative Theory, Oxford, UK: Wiley-Blackwell, str. 466-483
Meelberg, V. (2009) Sounds Like a Story: Narrative Travelling from Literature to Music and Beyond. Berlin, New York: Walter de Gruyter GmbH, :
Meyer, L.B. (1973) Explaining music: Essays and explorations. Berkely, CA: University of California Press
Milutinović, D. (2004) Borhesova eksplicitna i implicitna teorija pripovedanja. Beograd: Filološki fakultet, neobjavljeni magistarski rad
Milutinović, D. (2014) Postklasična naratologija. u: Nauka i savremeni univerzitet 3 - Svet u književnosti - književnost u svetu, naučni skup s međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 358-369
Pederson, S. (1996) The methods of musical narratology. Semiotica - la Haye then Berlin, Walter de Gruyter, 110, 1/2, 179-196
Šobajić, D. (1996) Temelji savremenog pijanizma. Novi Sad: Svetovi
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/naslKg1736339D
objavljen u SCIndeksu: 19.12.2017.

Povezani članci

Kultura (2013)
Narativnost kao globalni trend novinarskih dokumentarnih formi
Kljajić Veselin, i dr.

Vojno delo (2019)
Bitka i poetika
Lutovac Milun

Inovacije u nastavi (2010)
Oblici memorije u procesu sviranja klavira
Šobajić Dragan Dragoljub

prikaži sve [16]