Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 6, br. 1, str. 20-31
Efikasnost organizacionih modela u kriznom privređivanju
aBeogradska poslovna škola, Beograd
bEkonomsko-menadžerska škola Pančevo, Pančevo
cJP Beogradske elektrane, Novi Beograd, Beograd

e-adresastojan.stojmirovic@bbs.edu.rs, ekomen@madnet.rs, info@beoelektrane.rs
Ključne reči: kriza; organizacija; ekonomija; efikasnost
Sažetak
U uslovima tržišnog privređivanja primenjeni organizacioni model kao sistem uspostavljanja organizacije rada predstavlja reprezentanta konkretnog proizvodnog subjekta. Otuda se, u uslovima tekuće svetske ekonomske krize, s obzirom na njen negativan uticaj na poslovne rezultate svakog privrednog subjekta, logično pojavio problem smanjene efikasnosti primenjenih organizacionih modela u privrednim subjektima, za čije se rešenje u teoriji nude razni pristupi koji u osnovi imaju parcijalni karakter. Upravo iz tih razloga, na primeru privrede Srbije, tokom 2012. godine izvršeno je jedno sondažno istraživanje, koje je omogućilo podelu primenjene organizacije na tradicionalne (krute) i timske (elastične) modele. Na osnovu toga, u ovom istraživanju kreiran je celovit sistem merenja i upoređivanja parcijalne i ukupne efikasnosti dominantno primenjenih i drugih organizacionih modela u uslovima turbulentnog privređivanja. Njegovom primenom se došlo do konstatacije po kojoj je izmerena efikasnost posmatranih organizacionih modela međusobno slična i pretežno niska, što je omogućilo projektovanje njihovih unapređenja. Ovi rezultati, kao takvi, svakako su veoma značajni za teoriju i praksu organizovanja rada u privrednim subjektima u kriznom privređivanju, s tim što ih treba verifikovati realizacijom istorodnog kompleksnijeg istraživanja.
Reference
Adižes, I. (2009) Kako upravljati u vreme krize - (i kako je, pre svega, izbeći). Novi Sad: Asee
Baye, M. (2009) Managerial economics: Business strategy. New York: McGraw-Hill
Burke, W.W. (2010) Organizational change: Theory and practice. London: SAGE Publications
Đorđević, D. (2010) Korporativne finansije. Novi Sad: FIMEK
Grandov, Z., Đokić, M. (2010) Strategije planiranja i budžetiranje. Beograd: Beogradska trgovačka omladina
Hamel, G. (2009) Budućnost menadžmenta. Novi Sad: ASEE
Milovanović, S., Carić, M. (2008) Finansijski menadžment. Novi Sad: Privredna akademija, Spoljnotrgovinski fakultet
Modrinić, Z. (2006) Menadžerska kompetentnost. Beograd: BMD - MEGA
Radovanović, T. (2008) Metodologija naučnih istraživanja. Pančevo: Alfa centar
Singa, R.K. (2010) Business organization and management. New Delhi: W.K. India
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka