Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 28, br. 4-6, str. 34-50
Isplativost poslovne ideje sa aspekta rizika
aEkonomsko-menadžerska škola, Pančevo
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK, Srbija
cFakultet informacionih nauka, Barselona, Španija
dTehnička škola GSP, Beograd
Ključne reči: planiranje; tržište; istraživanje; izvodljivost; efikasnost; rizičnost
Sažetak
Plasiranje novog proizvoda ili usluge na tržište za svakog preduzetnika je oduvek predstavljalo rizičan potez, a u sadašnjim kriznim uslovima i naglašenu poslovnu opasnost. Stoga je osnovna namera ovog rada da prikaže ključne planske aktivnosti koje bi svaki poslovno odgovoran poslodavac trebalo da preuzme pre nego što stupi na klizavi teren kriznog tržišta. Akcenat se pri tome stavlja na tri osnovna principa provere uspešnosti budućeg poslovanja: istraživanje tržišne atraktivnosti poslovne ideje, zatim ocenu njene izvodljivosti i isplativosti, kao i ocenu rizika njene realizacije. Pored toga, kao poseban vid doprinosa smanjenju opasnosti od poslovnog neuspeha naših preduzetnika, u radu je prikazan i prigodan model integralnog vrednovanja isplativosti poslovnih ideja. Značaj ovog modela je u tome što on faktor rizika posmatra kao sastavni element ekonomske efikasnosti posmatranog biznisa, čime se postiže daleko veća objektivnost u proceni očekivanih poslovnih rezultata.
Reference
Adižes, I. (1991) Životni ciklus preduzeća. Beograd: Agora
Dess, G.G., Lumpkin, T.G., Eisner, B.A. (2007) Strategijski menadžment. Beograd: Data Status
Grandov, Z., Đokić, M. (2010) Strategije planiranja i budžetiranje. Beograd: Beogradska trgovačka omladina
Hanić, H. (2006) Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem. Beograd: Ekonomski fakultet
Haugen, R.A. (1990) Modern investment theory. New York: John NJilley & Sons, Inc
Jovanović, J. (2010) Procena rizičnosti investicionih projekata. Banja Luka: Univerzitet Aperion, magistarska teza
Jovanović, P. (2000) Upravljanje investicijama. Beograd: Grafoslog
Jovanović, V. (2008) Planiranje biznisa. Pančevo: Ekonomsko-menadžerska škola
Kinnear, T.C., Taylor, J.R. (1995) Marketing research: An applied approach. London: McGraw-Hill, Hardcover Publisher
Marić, B. (2000) Upravljanje projektima. Novi Sad: Fakultet za preduzetni menadžment, Univerzitet 'Braća Karić'
Miljković, K. (2000) Priručnik za izradu i ocenu ekonomskog dela investicionih projekata. Beograd: Poslovni biro
Radovanović, T., Marković, N. (2005) Menadžment malog biznisa. Novi Sad: Cekom
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka